فروشگاه مرکزی : کرج خیابان بهشتی حصارک سه راه پستخانه مجتمع امید پلاک ٨

تلفن : ٠٢٦٣٤٦٦٦٤١٤

تلفن : ٠٢٦٣٤٦٦٤٠٠٧

تلفکس : ٠٢٦٣٤٦٦٦٧٠١

همراه : ٠٩١٢٥١٢٤٧٧٨

ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شعبه یک : کرج به شهریار ابتدای هفت جوی روبروی میل لنگ تراشی اطلس

تلفن : ٠٢١٤٦٨٩٣٧٨٩

همراه :۰۹۱۲۱۰۸۱۷۷۷