خانه سیم جوش کیسول

فروشگاه بزرگ زاده

سیم جوش کیسول

استاندارد

AWS

توضیحات Mo
Ni
Cr Mn Si C استحكام كششي

(N/mm2)

سیم کیسول ER70S6

ER70S6

جوشکاری لوله ها ، ورقه های فولادی ، صفحات و سازه های فولادی درجائیکه کیفیت و پرداخت کاری دقیق مد نظر باشد.

- - -
1.52 0.82 0.08 580

سیم کیسول ER70SG

ER70SG جوشکاری فولادهای نرم با استحکام کششی بالا و فولادهای کاربرد در درجه حرارت پائین ، مناسب جهت جوش پاس ریشه لوله ها و کلیه وضعیتهای جوش صفحات نازک
- - -
1.50 0.70 0.09 580

سیم کیسول ER70S3

ER70S6

جوشکاری لوله ها ورقه های فولادی ، ضخامت و دیگر سازه های فولادی درجائیکه کیفیت و پرداخت کاری دقیق نیاز باشد.

- - -
1.18
0.65
0.07 550

سیم کیسول ER80S

ER80S-D2

جوشکاری فولاد دارای 0.5% مولبیدن .

0.5 - -
1.85
0.63
0.08 700

سیم کیسول ER80S

ER80S-B2

جوشکاری فولاد دارای 0.5% مولبیدن ، 1.25% کرم مقاوم در برابر حرارت

0.43 - 1.27 0.44 0.43
0.10 500

سیم کیسول ER90S

ER90S-B3

جوشکاری فولاد دارای 1% مولبیدن ، 2.25% کرم مقاوم در برابر حرارت

0.43 - 2.33 0.42
0.40
0.10 680

سیم کیسول ER70S3

ER307

جوشکاری فولادهای 301،302،304،305،308

- 9.8 1.98 1.90
0.38
0.04 640

سیم کیسول ER308L

ER308L

جوشکاری فولادهای با کربن پائین دارای Cr%18و Ni%8مانند 308Lو304L

- 9.8 19.8 1.85
0.38
0.02 570

سیم کیسول ER309L

ER309L

جوشکاری فلزات با ترکیب شیمیائی مشابه بصورت کار شده و ریخته گری ، جوشکاری فولادهای غیر مشابه از قبیل فولادهای معمولی کم آلیاژ به 304

- 13.8 23.5 1.92 0.38
0.02 570

سیم کیسول ER310

ER310

جوشکاری فلزات با ترکیب مشابه

- 20.9 26.8
1.73
0.42
0.10 600

سیم کیسول ER316L

ER316L

جوشکاری فولادهای مولبیدن دار با کربن پائین دارای Cr%18و Ni-Mo%12 در مواردیکه مقاومت به خوردگی مهم است.

2.2
11.8 18.6 1.89
0.39
0.02 570

سیم کیسول ER347

ER347

جوشکاری فولاد347 دارای نیوبیوم با  Cr%18و Ni%9 ، جوشکاری فولاد 321دارای تیتانیوم

Cb

0.6

9.5 19.4 2.24
0.46
0.05 630

سیم کیسول ER410

ER410

فولادهای دارای Cr%13

- - 12.8
0.45
0.31
0.09 540

سیم کیسول ERNi-1

ERNi-1

جوشکاری آلیاژهای نیکل و نیکل خالص جهت تعمیرات چدنی

- - -
0.30 0.03
0.03 450

سیم کیسول ERNiCr-3

ERNiCr-3

جوشکاری آلیاژهایNi-Cr-Fe و آلیاژهای اینکونل 600،  جوشکاری فولادهای کربنی و استنلس استیل با اینکونل

Cb:2.3

Fe:2.1

Rem
19.8
2.98
0.03
0.03 640

سیم کیسول

ERNiCrMo-3

ERNiCrMo-3

جوشکاری آلیاژهایNi-Cr-Mo و {Hastelloy C} روکش کاری با Ni-Cr-Mo

8.6

Fe:0.3

Rem 21.5
0.20
0.11
0.02 770

سیم کیسول

ERNiCrMo-4

ERNiCrMo-4

جوشکاری آلیاژهای{Hastelloy C} روکش کای به فولادها و سایر آلیاژ های پایه نیکل

16.0

Fe:5.8

Rem 15.5
0.50
0.06
0.01 740

سیم کیسول

ERNiCrFe-7

ERNiCrFe-7

جوشکاری آلیاژهای Ni-Cr-Fe  {اینکونل 690}

0.01 59.4 29.7
0.33
0.26
0.016 690

سیم کیسول

ERNiCu-7

ERNiCu-7

جوشکاری آلیاژهای Ni-Cu {مونل} روکش کاری فولادها با Ni-Cu

Cu:28.9

Ti:2.34

Rem -
3.44
0.19
0.01 510

سیم کیسول

ERCuNi

ERNiCrFe-7

جوشکاری آلیاژهای Ni-Cu

Ti:0.4

Cu:Rem

31.0 - 0.77
0.05
0.03 510

سیم کیسول

ERNiCrFe-7

ERNiCrFe-7

جوشکاری آلیاژهای نیکل و مس  {مس 90% و نیکل 10%}

Cu:Rem 105 -
0.9
0.05
0.01 370

فروشگاه بزرگ زاده