خانه الکترودهای استیل کیسول

فروشگاه بزرگ زاده

الکترود کیسول
استاندارد       
توضیحات Mo Ni Mn Cr Si C راهنما

الکترود کیسول 307

E307-15

جوشکاری قطعات فولادی غیر مشابه از قبیل جوشکاری فولادهای منگنزدار آستنیتی ، کربن استیل و قطعات ریخته گری

0.6 9.3 18.5 4.68 0.78 0.06

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-15
روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ
2.4 12.4 22.2 1.84 0.35 0.06

الکترود کیسول 308

E308-16 جوشکاری فولادهای دارای 18%Cr و 8% از نوع 301،302،304،305،308
- 9.3 19.3 1.22 0.78 0.05

الکترود کیسول 308L

E308L-16 جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 18% Cr و 8%Ni
- 9.5 18.8 1.18 0.76 0.03

الکترود کیسول 309

E309-16 جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni جوشکاری فولادهای غیر مشابه از قبیل اتصال جوشکاری 304 به فولادهای کربنی ، روکش کاری فولادهای از نوع 304
-
12.6
23.6
1.36
0.72
0.06

الکترود کیسول 309L

E309L-16 جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni وفولادهای کربنی یا کم آلیاژی به فولادهای ضد زنگ ، روکش کاری فولادهای ضد زنگ
-
12.6
23.7
1.34
0.71
0.03

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-16 روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ 2.3
12.4
23.2
1.47
0.78
0.06

الکترود کیسول 309MoL

E309MoL-16 روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ 2.4
13.1
23.2
1.78
0.67
0.03

الکترود کیسول 310

E310-16 جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 25% Cr و 20%Ni  و روکش کاری فولاد دارای 18% Cr و 8%Ni  با ساختار کاملاً آستنیتی
-
20.8
25.6
1.86
0.40
0.11

الکترود کیسول 312

E312-16 جوشکاری فولادهای دارای 29% Cr و9%Ni جوشکاری قطعات با جوش پذیری پایین ، ایجاد لایه های میانی (buffer) جهت ستخکاری فولاد
-
8.5 29.1
1.30
0.45
0.08

الکترود کیسول 316

E316-16 جوشکاری فولادهای مولیبدن دار دارای 18% Cr و12%Ni (316)و جوشکاری فولادهای دارای 13% Mn
2.3
12.5
18.3
1.18
0.73
0.06

الکترود کیسول 316L

E316L-16 جوشکاری فولادهای کم کربن مولیبدن دار آستنیتی ، جوشکاری فولادهای مولیبدن دار 18% Cr و 12%Ni و 13% Mo درمواردیکه مقاومت در برابر خوردگی مهم باشد
2.3
12.5
18.4
1.08
0.72
0.03

الکترود کیسول 317L

E317L-16 جوشکاری فولادهای 317و 317L
3.3
12.4
18.6
1.24
0.75
0.03

الکترود کیسول 347

E347-16 جوشکاری فولادهای  دارای 18% Cr و 8%Ni-cb(347)
cb;0.56
9.5
19.9
1.98
0.42
0.06

الکترود کیسول 410

E410-16 جوشکاری فولادهای  دارای 18% Crو سخت کردن سطح فولاد کربن داغر جهت مقاوم نمودن در برابر خوردگی و سایش
-
-
12.1
0.76
0.70
0.08

الکترود کیسول 430

E430-16 جوشکاری فولاد ضد زنگ دارای 17% Crو جوشکاری فولادهای نوع 403 و 405  جهت جلوگیری از خوردگی و سایش
-
-
17.4
0.40
0.42
0.07

 

الکترودهای کیسول استیل