خانه الکترودهای ضدسایش کیسول

فروشگاه بزرگ زاده

الکترود کیسول

استاندارد

JIS

توضیحات دیگر عناصر
Mo Cr
Mn Si C

سختی

HV

الکترود کیسول KM-100

DF2A-250-R

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح چرخ دنده ها و چرخ ها

- - - 0.98 0.42 0.11 230

الکترود کیسول KM-100C

DF2A-350-R جهت سایش فلز با فلز و سختکاری میله ها و چرخ دنده ها
- - 2.6 0.74 0.44 0.19 350

الکترود کیسول KM-300R

DF2A-300-R جهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح غلتک ها شافت ها و موارد مشابه
- - 2.7 0.46 0.40 0.20 310

الکترود کیسول KM-250

DF2A-250-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری و تعمیر قطعات فرسوده از قبیل چرخ دنده ها ، چرخ ها و شفت ها
- - - 1.72 0.52 0.11 350

الکترود کیسول KM-300

DF2A-300-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری کوپلینگ ها ، ریل های راه آهن و چرخ دنده ها
- - 0.7 1.48 0.60 0.20 310

الکترود کیسول KM-350

DF2A-350-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری غلتک ها ، شافت ها و چرخ زنجیرها و نظایر آن
- - 2.0 0.74 0.65 0.36
360

الکترود کیسول KM-450

DF2A-450-B سختکاری غلتک ها - شافت ها ، چرخ زنجیرها ، انتقال دهنده های مارپیچی و تیغه های بولدزر و نظایر آن - - 2.5 1.56 0.84 0.38 450

الکترود کیسول KM-700

DF2A-700-B مقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن مخلوط کن ها ، تیغه های برشی ، لایروب ها و نظایر آن
- - 4.4 1.45 0.80 0.48 690

الکترود کیسول KM-800

DF3C-700-B مقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن بدنه موتور پمپ ها ، تیغه پروانه ها ، پروانه پمپ و باکت ها
- - 5.7 1.23 0.50 0.68 720

الکترود کیسول KM-900

DFMA-250-B جهت افزایش مقاومت در برابر سایش و ضربه و سختکاری سنگ شکن ها ، ریلهای فولادی منگنزدار ، لبه باکت ها و ناخن های بیل مکانیکی
-
-
-
12.1
0.30
0.52
230

الکترود کیسول KM-11CR

DF4B-500-B جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و سایش در درجه حرارت بالا و سخت نمودن ابزار برش ، تیغه های قیچی ها و نظایر آن
-
1.4
11.2
0.46
1.28
0.40
540

الکترود کیسول KBH-2


جهت افزایش مقاومت در برابرضربه وسایش در حرارت های بالا ، ابزارهای برش و حدیده ها ، قالبهای شکل دادن وغیره
Ni,W
4.5
16.4
1.25
0.15
0.29
250

الکترود کیسولKASPEL600H


جهت سخت کردن قالب های فلزی ، ماشین های برش حرارتی ، قالبهای آهنگری ، موارد تحت ضربه و محورهای گردشی
W,V
-
2.5
0.95
0.59
0.25
550

الکترود کیسول KM-13CRM


جهت بالا بردن مقاومت سایشی در حرارت بالا ، سخت نمودن انبر شمش ، مته هایس دستی و قطعات مشابه
W
1.5
11.8
12.4
0.48
0.30
310

الکترود کیسول KQD-600


جهت افزایش سخت کردن قالب های پرس قالب های آهنگری ، ابزارهای فولادی و قطعات سختکاری شده
W
1.3
9.7
0.40
0.57
0.42 600

الکترود کیسول KSB-2

DF3B-600-BR
جهت افزایش سختکاری کلاج ، بادامک ، قالبهای فرم دهی ، کوره های آهنگری
V 1.8
6.1 0.52 0.09 0.38 570

الکترود کیسولKASPEL800R

جهت سختکاری انتقال دهنده مارپیچی ، زنجیرتانک ، سنگ شکن ها ، ناخن های لایروب
V 2.5 5.5 0.32 0.42 0.38 350

الکترود کیسول KM-1000

جهت بالا بردن مقاومت در برابر سایش های شدید سخت نمودن تیغه های برش ، ناخن بیل مکانیکی ، مخلوط کن های سیمان ، پروانه ها و غیره
W - - 1.88 0.60 2.98 820

الکترودهای کیسول