پودر و سیم کاوش جوش

 

خانه مفتولهای زیرپودری کاوش مفتولهای زیرپودری کاوش

سیم جوش های زیر پودری کاوش در شاخه فولا د های کم کربن - منگنز دار و کم آلیاژ   با آنالیزهای تخصصی جهت جوشکاری استراکچرهای فلزی ، سوله سازی ، ساخت مخازن ، لوله سازی  و صنایع دریایی که نیاز به  جوشکاری با سرعت بالا دارند  کاربرد وسیع دارد.

 

 

 

کد شناسایی کاوش استاندارد EN 756
KJS120 S2
KJS123 S3Si
KJS124 S2Mo
KJS128 CrMo1