پودر و سیم کاوش جوش

 

خانه پودرهای جوشکاری کاوش پودر زیرپودری کاوش 620

پودر جوشکاری کاوش KJF-620 از نوع آلومینات قلیایی آگلومره بوده ،دارای گرده جوش نسبتا صاف و براق با جدایش آسان سرباره در حالت تخت میباشد.مزیت اصلی این پودر نسبت به پودرهای دیگر در ساخت استراکچرهای فلزی،سوله سازی و ...خواص مکانیکی مطلوب آن بویژه مقاومت به ضربه تا دمای 20- درجه ساتیگراد میباشد .لذا استفاده از آن به همراه سیم زیرپودری ( S1)KJS-110 برای ساخت سازه های فلزی ،تیر- ستون،پایه های جرثقیل سقفی و ... به راحتی امکان پذیر میگردد .