خانه سیم جوش نیکل لینکلن

سیم جوش لینکلن

استاندارد توضیحات

سیم جوش لینکلن اینکونل 625

ER NiCrMo3
این سیم جوش برای جوشکاری میگ/مگ آلیاژهای پایه نیکل مثل اینکونل 625 و اینکولوی 825 فولادهای ضدزنگ با مقدار مولیبدنیوم بالا، فولادهای دما بالا و مقاوم به خزش، فولادهایی با قابلیت سرویس در دمای پایین، مقاوم به حرارت و کم‌آلیاژ و همچنین اتصالات غیرمشابه مورداستفاده قرارمی‌گیرد. ساخت مخازن تحت‌فشار برای سرویس در رنج دمایی 196- تا 550+ درجه‌ سانتیگراد مقاومت به پوسته‌شدن تا دمای 1200+، عدم تمایل به تردی، مقاومت به شوک حرارتی، مقاومت شدید به حفره‌ای ‌شدن و ترک ‌خوردگی ناشی از خوردگی ‌تحت تنش، مقاومت بسیاربالا به ترک ‌گرم، ریزساختار تماماً آستنیتی از خصوصیات فلزجوش می‌باشد

سیم جوش لینکلن نیکل

ER NiCrFe3

سیم جوش میگ/مگ برای جوشکاری آلیاژهای پایه نیکل، فولادهای دما بالا و مقاوم به ‌خزش، فولادهایی با قابلیت سرویس در دمای پایین، مقاوم به حرارت و کم‌آلیاژ و همچنین اتصالات غیرمشابه مورداستفاده قرارمی‌گیرد. اتصالات فریتی-آستنیتی برای سرویس در دماهای بالای 300+ درجه ‌سانتیگراد یا برای کاربردهایی که اتصال جوشکاری ‌شده نیاز به عملیات حرارتی بعد از جوشکاری دارند مناسب‌ می‌باشد.ساخت مخازن تحت‌فشار برای سرویس در رنج دمایی 196- تا 550+ ، مقاومت به پوسته‌شدن تا دمای 1200+ ، عدم تمایل به تردی، مقاومت به شوک حرارتی، مقاومت به خوردگی، ریزساختار تماماً آستنیتی از خصوصیات فلزجوش می‌باشد

فروشگاه بزرگ زادهفروشگاه بزرگ زاده