خانه الکترودهای فولادی لینکلن

الکترود لینکلن

استاندارد توضیحات

الکترود لینکلن 7018G

E 7018-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای ساختمانی با مقاومت خوب در برابر خوردگی آتمسفری که فلز جوش آن چقرمگی خوبی داشته و از اینرو برای جوشکاری مقاطع ضخیم مناسب می باشد.

الکترود لینکلن 7018A1

E 7018 - A1

الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ ها و لوله كشي ها تا حرارت كاري 550 درجه سانتيگراد.

الکترود لینکلن 8018G

E 8018-G

الکترود قلیایی کم هیدروژن که برای جوشکاری فولادهای با استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود لیکلن 8018C1

E 8018-C1

الکترود قلیایی که فلز جوش آن به علت داشتن مقدار هیدروژن کم ، چقرمگی بالایی داشته و مقاوم به ترک می باشد.

الکترود لینکلن 8018C2

E 8018-C2

الکترود قلیایی کم هیدروژن که فلز جوش آن مقاوم به ترک بوده و از چقرمگی خوبی برخوردار است.

الکترود لینکلن 8018C3

E 8018-C3

الکترود کم هیدروژن قلیایی مقاوم به ترک با چقرمگی بالا که برای فولادهای دانه ریز و استحکام بالا مناسب است

الکترود لینکلن 9018G

E 9018-G

الکترود قلیایی کم هیدروژن که برای جوشکاری فولادهای با استحکام بالا و دانه ریز مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود لینکلن 10018G

E 10018-G

الکترود قلیایی که فلز جوش آن مقاومت بالایی در برابر ترک خوردن دارد و برای جوشکاری فولادهای دانه ریز ساختمانی با استحکام بالا بکار می رود.

الکترود لینکلن 11018G

E 11018-G

الکترود قلیایی که برای جوشکاری فولادهای دانه ریز با استحکام بالا بکار می رود و فلز جوش آن دارای هیدروژن کمی می باشد.

الکترود لینکلن 12018G

E 12018-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای دانه ریز ساختمانی با استحکام بالا که فلز جوش آن به علت خلوص متالورژیکی بالا و مقدار هیدروژن کم دارای استحکام و چقرمگی بالایی می باشد.

الکترود لینکلن 8018B2

E 8018-B2

الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ سازي و لوله كشي تا دماي کاري حدود 570 درجه سانتيگراد .

الکترود لینکلن 9018B3

E 9018-B3

الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای 600C.

فروشگاه بزرگ زاده