خانه الکترودهای آلومینیوم لینکلن

الکترود لینکلن

استاندارد توضیحات

الکترود لینکلن 3003

E 3003

الـكترود مخصوص برای جوشکاری و ریخته گری آلومینیوم - منیزیم و آلیاژ آلومینیوم - منگنز
جوش پذیری خوب، بدون تخلخل
ود

الکترود لینکلن 4043

E 4043

الـكترود آلومينيومي براي جوشكاري آلياژهاي آلومينيومي- سيليسيم و اتصال آلياژهاي آلومينيوم غير همجنس.