سیم جوش کاستولین

سیم جوش کاستولین CastoMag 45250

 

استاندارد : CastoMag 45250

 

سیم جوش با حفاظت گازی برای اتصال نیمه خودکار با حرارت ورودی پائین ، برای بازسازی و روکش محافظ ضد سایش چدن بعلاوه اتصال غیر مشابه به چدن و فولاد .


خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

تغییر طول نصبی

A5(%)

650-690

40-45

1- نرخ رسوب بالا که زمان جوشکاری را کاهش می دهد

2-میزان رقت خیلی پائین مخصوصاً حالت پالس

3-برطرف کردن مشکلات رایج سیم جوش توپر جوشکاری از قبیل چسبیدن و ذوب ناقص

فروشگاه بزرگ زاده