خانه سیم جوش تنگستن Crushed

 

سیم جوش سخت کاری (سیم جوش ضد سایش)

تنگستن کارباید crushed

 

سختی انعطاف پذیری با دانه های کاربید تنگستن خرد شده

Type MADUR 8205 MADUR 8208 MADUR 8212 MADUR 8220
Secondary size - 105 - 450 µ 105 - 800 µ 105 - 1200 µ
Main size 150 - 450 µ 450 - 800 µ 800 - 1200 µ 1200 - 2000 µ
Diameter (mm) 4 5 6,5 4 5 6,5 8 6,5 8 6,5 8
Weight (kg/meter) 0,1 0,14 0,22 0,1 0,14 0,22 0,32 0,22 0,32 0,22 0,32

تنگستن کارباید crushed