خانه سیم جوش تکنوسفر

سیم جوش تنگستن تکنوسفر (Technodur)

سیم جوش سختکاری ( سیم جوش ضد سایش ) تنگستن کارباید crushed ساخت technogenia فرانسه دارای دانه بندی بسیار ریز XGF و
دانه بندی درشت TGG میباشد.
سختی: Technodur 3000 HV + 500HV
ضخامت جوش ۵-۲ میلیمتر
ضخامت سیم جوش ۴و ۵و ۶و ۸و ۱۰ میلیمتر.
نوع سیم جوش Flexible Cord
بسته بندی (حلقه) ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم
قابل ارائه بنا به درخواست مشتری با دانه بندی های مختلف
جوشکاری توسط تورچ اکسی استیلن

مشخصات محصول: