سیم جوشهای آما

 

خانه محصولات مفتولهای جوشکاری سیم جوش اسپشیال ولد

اسپشیال ولد

 

اسپشیال ولد
Special weld
توضیحات

سیم جوش استیل
ER308L

ER308L سیم جوش special weld زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري مگ و تیگ فولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع CrNi مناسب مي باشد..

سیم جوش استیل
ER309L

ER309L سيم جوش special weld فريتي- اوستنيتي كه براي جوشكاري مگ و تیگ فولادهاي پر آلياژ به فولادهاي كم آلياژ يا فاقد آلياژ مناسب است.

سیم جوش استیل
ER310

ER310 سيم جوش special weld زنگ نزن كاملا اوستنيتي، كه براي جوشكاري مگ و تیگ فولادهاي مقاوم به حرارت ، حاوي25 Cr% و 20 Ni% و فـولادهاي كروم دار فريتي مقاوم به حـرارت و پوسته زدن (جز در مواقعيكه احتمال خـوردگي توسط گازهاي احتراقي احيا كننده حـاوي گوگرد انتظار مي رود) مناسب است.

سیم جوش استیل
ER316L

ER316L سيـم جـوش special weld زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ و تیگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد

سیم جوش آلومینویم
ER4043

ER5183 سيـم جـوش special weld برای جوشکاری آلومینیوم های دارای پایه آلومینیومی با حداقل 2% الی 7% سیلیس مورد استفاده قرار می گیرد این عمل باعث می شود سرعت و نفوذ فوق العاده ای به کاربر بدهد و بشتر کاربرد عمومی در ساخت و ساز و ماشین سازی دارد .

سیم جوش آلومینویم
ER5356

ER5356 سيـم جـوش special weld آلومینیوم برای جوشکاری ترکیباتی که دارای پایه آلومینیومی با حداکثر 5% منیزیم می باشند ، مورد استفاده قرار می گید که این عمل باعث می شود مقاومت بسیار خوبی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی آب شور داشته باشد که در ساخت و سازه های دریایی ، مخازنم ،راه آهن و کارخانجات خودرو سازی کاربرد دارد .

سیم جوش آلومینویم
ER5554

ER5554 سيـم جـوش special weld آلومینیوم برای فلز جوش مقاوم به خوردگی در آب دریاست . این آلیاژ برای کار در درجه حرارتهای بالا و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده است .