منو مس آلومینیوم

 

خانه سیم جوش مس و برنز سیم جوش CuAl-A2

سیم جوش مس  CuAl-A2

AWS A5.10:ER CuAl – A2

DIN 1733 :SG-Cu Al 10 Fe

ISO 24373 :S Cu 6180 (CuAl10Fe1)

 

خواص و كاربرد: جهت اتصال و پوشش دهي فلزاتي با تركيب مشابه، منگنز-سيليسيم- برنز و برخي آلياژهاي مس- نيكل.

 


تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

 

Cu%Other Fe% Ni (incl. Co)% Pb% Zn% Mn% Si% Al%
Base < 0,50 < 1,50 0.0 < 0,02 < 0,02 0.0 < 0,10 8,50 - 11,00

 

 

خواص مكانيكي فلزخالص:
Hardness [HB]Elongation A5 (L0=5d0) [%]Tensile strength Rm [MPa]Liquidus-Temperature [°C] Solidus-Temperature [°C] Density [kg/dm3] Electrical conductivity [S*m/mm2]
140 - 16035390 - 5001040 1030 7.7 8

 

حالت جوشکاری: PA, PB, PC, PF

 

گاز محافظ:I1, I2, I3 (Argon, Helium or Argon/Helium-mixtures)


قطب جوشکاری :MIG =+, TIG ~

قطرها:
MIG-wires [mm] ....................................................... 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4
TIG-rods [mm] ......................................................... 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0