منو مس آلومینیوم

 

خانه سیم جوش مس و برنز سیم جوش CuMnNiAl

سیم جوش مس  CuMnNiAl

AWS A5.10:ER CuMnNiAl

DIN 1733 :SG-CuMn13Al7

ISO 24373 :S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)

خواص و كاربرد: جهت اتصال و پوشش دهي فلزاتي از جنس آلياژ برنز، داراي تركيبات Mn-Ni-Al و داراي مقاومت در برابر آب دريا، فرسايش، خوردگي و سوراخ شدگي.

 


تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

 

Cu%Other Fe% Ni (incl. Co)% Pb% Zn% Mn% Si% Al%
Base < 0,50 2,00-4,00 1,50-3,00 < 0,02 < 0,15 11,00-14,00 < 0,10 7,00-8,50

 

 

خواص مكانيكي فلزخالص:
Hardness [HB]Elongation A5 (L0=5d0) [%]Tensile strength Rm [MPa]Liquidus-Temperature [°C] Solidus-Temperature [°C] Density [kg/dm3] Electrical conductivity [S*m/mm2]
240 - 18010900 - 800985 945 7.4 3.5

 

حالت جوشکاری: PA, PB, PC, PF

 

گاز محافظ:I1, I2, I3 (Argon, Helium or Argon/Helium-mixtures)


قطب جوشکاری :MIG =+, TIG ~

قطرها:
MIG-wires [mm] ....................................................... 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4
TIG-rods [mm] ......................................................... 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0