منو مس آلومینیوم

 

خانه سیم جوش آلومینیوم سیم جوش 5554

سیم جوش آلومینیوم 5554

AWS A5.10: ER/R 5554

EN ISO 18273:S Al 5554 (AlMg2,7Mn)

Material No:3.3538

 

خواص و كاربرد:فلز جوش مقاوم به خوردگی در آب دریاست . این آلیاژ برای کار در درجه حرارتهای بالا و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده است .

 


تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

Al%Others% Cr% Ti% Be% Zn% Mg% Mn% Cu% Fe% Si%
base < 0,05 0,05-0,20 0,06-0,20 < 0,0003 < 0,25 2,40-3,00 0,50-1,00 < 0,10 < 0,40 < 0,25

 

 

خواص مكانيكي فلزخالص:
Test temperature [°C] Elongation A5 (L0=5d0) [%] Tensile strength Rm [MPa]0,2 % yield strength Rp0,2 [MPa]
20 17 215100

 

حالت جوشکاری: PA, PB, PC, PF

 

گاز محافظ:I1, I2, I3 (Argon, Helium or Argon/Helium-mixtures)


قطب جوشکاری :MIG =+, TIG ~

قطرها:
MIG-wires [mm] ....................................................... 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4
TIG-rods [mm] ......................................................... 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0