محصولات ایساب

 

خانه پودر و مفتولهای زیرپودری ایساب پودرجوشکاری کربنی ایساب

سیم و پودرجوشکاری کربنی ایساب

 

 

 

 

پودر و سیم زیر پودری ایساب

توضیحات

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod12.22

سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز متوسط با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EM12K

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 12.32

سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز بالا با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EH12K

 

پودر و سیم زیر پودری ایساب

توضیحات
پودر ایساب OK Flux 10.62

پودر بدون آلیاژ ایساب برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای کربنی استحکام بالا و کم آلیاژبا جذب اکسیژن کم با استاندارد SA FB 1 55 AC H5

پودر ایساب OK Flux 10.71

پودر آگلومره ایساب برای فرآیند زیرپودری آلیاژ شده با منگنز و سیلیس مناسب جوشکاری گوشه در فولادهای کربنی و کم آلیاژبا استاندارد SA AB1 67 AC H5

 

فروشگاه بزرگ زاده