خانه دستگاه های جوش دستی
 1. سیستم اینورتری IGBT
 2. چراغ اخطار در حالت اضافه بار
 3. قابلیت آرگون خراشی
 4. 60 درصد سیکل کاری در ماکزیمم آمپر
 5. 180 آمپر واقعی
 6. قابلیت جوشکاری با الکترود 5/2، 3 و 4
 7. وزن دستگاه :4 کیلوگرم

 

 1. سیستم اینورتری IGBT
 2. چراغ اخطار در حالت اضافه بار
 3. قابلیت آرگون خراشی
 4. 60 درصد سیکل کاری در ماکزیمم آمپر
 5. 180 آمپر واقعی
 6. قابلیت جوشکاری با الکترود 5/2، 3
 7. وزن دستگاه :6.5 کیلوگرم

 

 1. سیستم اینورتری IGBT
 2. چراغ اخطار در حالت اضافه بار
 3. قابلیت آرگون خراشی
 4. 60 درصد سیکل کاری در ماکزیمم آمپر
 5. 200 آمپر واقعی
 6. قابلیت جوشکاری با الکترود 5/2، 3 و 4
 7. وزن دستگاه :7 کیلوگرم

 

  دارای 16 ماسفت- دو ولوم

  سیستم اینورتری

  دارای 220 امپر واقعی 

  قابلیت جوش آرگون خراشی

  متعلقات: 1- انبر جوشکاری 2-اتصال زمین 3- ده متر کابل اتصال و کابل انبر 4- دستکش جوشکاری

  قابلیت جوشکاری با الکترود 2/5- 3 و 4 بطور دائم

  توجه: مدل ARC-203X بر حسب در خواست مشتری در دو مدل با چمدان آلومینیومی و بدون چمدان عرضه میگردد.

    

   1. 1-دارای 16 ماسفت

    2-سیستم اینورتری

    3-دارای 250 آمپر واقعی

    4-نمایشگر دیجیتال

    5-قابلیت آرگون خراشی

    6-قابلیت جوش الکترود 2/5- 3 و 4 بطور دائم

    7-وزن دستگاه 11 کیلوگرم

    

   سیستم اینورتری

   چراغ اخطار در حالت اضافه بار

   نمایشگر دیجیتال

   قابلیت جوش تیگ خراشی

   60% سیکل کاری در ماکزیمم آمپر

   200 آمپر در حالت تکفاز و 315 آمپر در حالت 2 فاز

   وزن دستگاه : 14 کیلوگرم

   قابلیت جوشکاری با الکترود 2/5- 3 و 4

   متعلقات: بدون کابل به همراه : دو عدد کانکتور نری

    

   سه فاز- دارای 400 آمپر واقعی

   دارای سیستم الکترونیکی پیشرفته IGBT

   دارای سیستم ARC FORCE و مناسب برای الکترود های سلولزی( 6010)

   کاربرد:

   قابلیت کار جهت سازه های سنگین کشتی سازی- سازه و اسکلت فولادی جوشکاری خطوط لوله و...

   قابلیت جوشکاری با الکترود تا قطر 4 بطور دائم

   وزن دستگاه : 19 کیلوگرم

   جریان جوشکاری: 40 -400 آمپر

    

   سه فاز- دارای 500  آمپر واقعی

   دارای سیستم الکترونیکی پیشرفته IGBT

   دارای سیستم ARC FORCE و مناسب برای الکترود های سلولزی( 6010)

   کاربرد:

   قابلیت کار جهت سازه های سنگین کشتی سازی- سازه و اسکلت فولادی جوشکاری خطوط لوله و...

   قابلیت جوشکاری با الکترود تا قطر 5 بطور دائم

   وزن دستگاه : 34  کیلوگرم

   جریان جوشکاری: 20 -500 آمپر

    

   More Articles...