محصولات تاچ ولد

 

خانه سیم جوشهای MIG و TIG سیم جوشهای فولاد

سیم جوش تاچ ولد

سیم جوش ها و شاخه های فولاد کربنی و کم آلیاژ که در برند TOUCHWELD با نام SOLITOUCH شناخته می شوند به ترتیب برای جوشکاری به روش GMAW و GTAW استفاده می شوند. محصولات این دسته برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی SOLITOUCH SG( ( و جوشکاری فولادهای کم آلیاژ ) SOLITOUCH 80S -120S ( به کار می روند.

سیم جوش یا شاخه جوشکاری SOLITOUCH SG1 در هر دو حالت تک پاسی و چند پاسی کاربرد داشته و برای جوشکاری فولادهای کشته، نیمه کشته و همگن سازی شده کاربرد دارد.

به دلیل خاصیت اکسیدزدایی نسبتا قوی این محصول، جوشکاری اغلب فولادهایی که سطح چرب و کثیف دارند نیز امکان پذیر است.

سیم جوش یا شاخه جوشکاری SOLITOUCH SG2 برای جوشکاری در حالت های تک پاس و چند پاس ورق های فولادی نازک و اسکلت های فلزی ساختمانی همراه با گاز CO2 ، کاربرد وسیعی دارد.

سیم جوش یا شاخه جوشکاری SOLITOUCH SG3 تقریبا کاربرد مشابهی با محصولات هم خانواده خود دارد و در صورت نیاز به جوشکاری با سرعت های بالاتر، از این محصول استفاده می شود.

سیم جوش ها یا شاخه های جوشکاری SOLITOUCH 80S تا SOLITOUCH 120S به منظور جوشکاری فولادهای کم آلیاژ استفاده می شوند.

این دسته از محصولات به دلیل داشتن مقادیر کمی از عناصر آلیاژی مختلف، خواص متفاوتی دارند.

سیم جوش یا شاخه جوشکاری SOLITOUCH 80S-B2 به دلیل داشتن عناصر کروم و مولیبدن، برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ که در درجه حرارت های بالا و محیط های خورنده کار می کنند، بسیار مناسب است.

سیم جوش ها یا شاخه های جوشکاری SOLITOUCH 80S-Ni1 و SOLITOUCH 80S-Ni2 به دلیل داشتن عنصر نیکل، دارای چقرمگی بالایی هستند و برای جوشکاری فولادهای مقاوم به ضربه استفاده می شوند. این محصولات چقرمگی خود را در دماهای پایین حفظ می کنند به طوری که SOLITOUCH 80S-Ni1 و SOLITOUCH 80S-Ni2 توانایی تحمل ضربه در دماهای زیر صفر )به ترتیب 42 - درجه سانتیگراد و 62 - درجه سانتیگراد( را دارند.

سیم جوش ها یا شاخه های جوشکاری SOLITOUCH 100S تا SOLITOUCH 120S موجب تشکیل فلز جوش با استحکام بالا و مقاومت به ضربه فوق العاده حتی در دمای 51 - درجه سانتیگراد می شوند و در جوش کاری فولادهای نظامی ) HY80 و )HY100 کاربرد پیدا کرده اند. این محصولات، همچنین برای جوشکاری اغلب فولادهای با استحکام بالا حتی تا بیش از 690MPa) 100 ksi ( نیز مناسب هستند.

موارد کاربرد:

بویلر سازی، مخازن تحت فشار، نفت و پتروشیمی، سازه های فلزی، ساخت تجهیزات کشاورزی، صنایع تولیدی و مصارف عمومی مهندسی .

فروشگاه بزرگ زاده