محصولات تاچ ولد

 

خانه سیم جوشهای MIG و TIG سیم جوشهای مقاوم به حرارت

سیم جوش مقاوم به حرارات

سیم جوش ها و شاخه های آلیاژی مقاوم به حرارت در برند TOUCHWELD با نام THERMOTOUCH شناخته می شوند و به ترتیب برای جوشکاری به روش GMAW و GTAW استفاده می شوند. مقاومت به دمای بالا در بسیاری از کاربردها مانند توربین های گاز، نازل های سوخت، بست های عملیات حرارتی و کوره های ایزوله ضروری است. این مواد بایستی توانایی تحمل محیط هایی با دمای بسیار بالا و اکسیداسیون بسیار شدید را داشته باشند.

این سیم جوش ها برای نشاندن فلز جوشی طراحی شده اند که ترکیب شیمیایی آن شبیه به فلز پایه باشد. فلز جوش بر پایه ترکیب شیمیایی فلز پایه است با توجه به این نکته که مقدار کربن و نیوبیوم در آن برای رسیدن به بهترین خواص خوردگی و خزشی، کنترل می شود. اعداد موجود در نام گذاری این دسته از محصولات مصرفی جوشکاری، نشان دهنده درصد کروم و نیکل موجود در ترکیب شیمیایی است به عنوان مثال TERMOTOUCH 21 دارای 21درصد کروم در ترکیب شیمیایی خود می باشد که بر اساس نام رایج این محصول ) Mn.Nb 21.33 (، مشخص می شود که این محصول دارای 21 درصد کروم، 33 درصد نیکل و حاوی عناصر آلیاژی منگنز و نیوبیوم است. عناصر منگنز و سیلیسیوم موجود در ترکیب شیمیایی TERMOTOUCH ها به گونه ای انتخاب شده است که مقاومت به ترک گرم در حین جوشکاری را افزایش دهد.

این محصولات به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، شوک حرارتی و خستگی حرارتی تا دمای 10000C در ساخت عایق های حرارتی، بست های عملیات حرارتی و کوره های ایزوله، صنایع پتروشیمی و صنایع هسته ای استفاده می شوند.

در بسیاری از موارد  TERMOTOUCHها می توانند جایگزین مناسبی برای الکترودها و سیم جوش های پایه نیکل باشند.

موارد کاربرد: صنایع نظامی، صنایع هسته ای، صنایع هوا فضا، صنایع نیروگاهی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.

فروشگاه بزرگ زاده