محصولات تاچ ولد

 

خانه سیم جوشهای توپودری سیم توپودری استیل

سیم توپودری استیل

سیم جوش های توپودری برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن در برند TOUCHWELD با نام CORNOX شناخته می شوند.

این سیم جوش های توپودری از فولاد زنگ نزن ساخته شده اند و ترکیب شیمیایی و کاربرد آن ها مشابه با ترکیب شیمیایی و کاربرد الکترودهای فولادهای زنگ نزن است که پیشتر به آن اشاره شد.

درمیان محصولات این دسته، CORNOX 308H-1 برای کاربردهای دمای بالا و CORNOX 2209 جهت جوشکاری فولادهای دوفازی استفاده می شوند.

در میان سیم جوش های توپودری ارائه شده برای جوشکاری فولاد زنگ نزن، محصولات CORNOX 309LNb و CORNOX 410NiMo-4 برای جوشکاری در وضعیت های تخت و افقی استفاده می شوند و سایر محصولات قابلیت جوشکاری در تمامی وضعیت ها را دارند.

نوع گاز محافظ مورد استفاده برای سیم جوش های توپودری فولادهای زنگ نزن که نام آن ها با عد د 1تمام می شود CORNOX 2209-1 .... CORNOX 308-1، گاز CO2 است.

برای سیم جوش های توپودری فولادهای زنگ نزن که نام آن ها با عدد 4 تمام می شود ) CORNOX 2209-4 ... CORNOX 308L-4 ( از مخلوط گاز شامل 75 تا 80 درصد آرگون به همراه 25 تا 20 درصد CO2به عنوان گاز محافظ استفاده می شود.

 

شاخه های توپودری برای فولاد های زنگ نزن

سیم توپودری استیل شاخه

شاخه های توپودری برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن در برند TOUCHWELD با نام SUPERCORNOX شناخته می شوند.

شاخه های توپودری که در روش جوشکاری GTAW استفاده می شوند به طور خاص برای جوشکاری لایه اول فولادهای زنگ نزن طراحی شده اند.

این دسته از محصولات جزو ابداعات جدید در صنعت جوشکاری محسوب می شوند و هدف از توسعه این محصولات استفاده از فرآیند جوشکاری دقیق و تمیز GTAW در جوشکاری قطعات و ابزارهای بزرگ و به طور خاص لوله های فولادی زنگ نزن است.

در فرآیند جوشکاری GTAW استفاده از گاز خنثی پشتیبان جهت محافظت از اکسیداسیون قسمت پشتی خط جوش ضروری است بنابراین در قطعات بزرگ مانند لوله ها، حجم گاز گران قیمت پش تیبان مورد استفاده، به شدت افزایش می یابد و موجب افزایش هزینه فرآیند جوشکاری GTAW می شود. علاوه بر هزینه گاز استفاده شده، طراحی جیگ و فیکسچر نیز مستلزم صرف هزینه بیشتر می باشد.

شاخه های توپودری فولاد زنگ نزن به منظور رفع این مشکل توسعه یافته اند. پودر استفاده شده در شاخه های توپودری با تشکیل سرباره، از خط جوش محافظت می کند و درنتیجه لزوم استفاده از گاز پشتیبان را حذف می کند. بدین ترتیب با استفاده از شاخه های توپودری هزینه جوشکاری GTAW به شدت کاهش می یابد.

علاوه بر کاهش هزینه روش جوشکاری GTAW ، استفاده از شاخه های توپودری فولادهای زنگ نزن موجب بهبود ترکیب شیمیایی و ساختار فلز جوش، افزایش مقدار نفوذ و افزایش سرعت جوشکاری می شود.

فروشگاه بزرگ زاده