محصولات تاچ ولد

 

خانه الکترودهای جوشکاری الکترودهای مخصوص فولاد

فروشگاه بزرگ زاده

الکتروده ای جوشکاری فولادهای نرم و کم آلیاژ در برند TOUCHWELD با نام CARBOTOUCH شناخته میشوند.

در این دسته از محصولات، الکترودهایی که با پوشش سلولزی پوشیده شده اند با نام انحصاری CELLOTOUCH مشخص شده اند. الکترودهای CARBOTOUCH و CELLOTOUCH برای مصارف عمومی مهندسی و سازه های فولادی و خطوط لوله به کار میروند.

فولادهای کم آلیاژ، دسته ای از فولادها با مقادیر بسیار اندکی عناصر آلیاژی هستند که برای هدف خاصی مانند افزایش استحکام و مقاومت به خوردگی و یا تغییر پاسخ به عملیات حرارتی، به آن ها اضافه میشوند. نکته ی جالب توجه در مورد اکثر الکترودهای مربوط به جوشکاری این دسته از فولادها این است که طراحی الکترود بر اساس انطباق آن با خواص فولاد انجام میپذیرد و نه صرفاً انطباق آن با ترکیب شیمیایی.

البته همانطور که اشاره شد استثنائاتی نیز وجود دارد که از آن میان میتوان به فولادهایکروم-مولیبدنی اشاره کرد که در مورد آن یکی بودن ترکیب شیمیایی الکترود با فولاد پایه برای انطباق خواص جوش با فلز ضروری است.

یکی از خواص مهم فولادهای کم آلیاژی قابلیت جوش پذیری بسیار بالای آنها است اما نکتة مهم این است که این فولادها نسبت به عیوب هیدروژنی بسیار حساستر از فولادهای ساده کربنی هستند و بنابراین لازم است الکترودهای مربوطه در شرایطی مناسب و به دور از رطوبت نگهداری شوند.

پودری که سطح این دسته از الکترودها را می پوشاند انواع مختلفی دارد که بسته به کاربرد الکترود، نوع پوشش الکترود مشخص می شود: پوشش های قلیایی : با هر دو جریان AC و DC و در انواع وضعیت ها قابل استفاده هستند. گاز متصاعد شده از این الکترودها سمی است و حین کار باید اقدامات ایمنی مناسب جهت کار در نظر گرفته شود. به علت قابلیت کنترل خلوص حوضچة جوش عموماً در مواردی کاربرد دارند که قطعه به ترک های ناشی از ناخالصی و جدایش حساس باشد.

عیب اصلی این الکترودها ایجاد ذرات درشت مذاب در حین جوشکاری است که احتمال چسبیدن الکترود به قطعه کار را افزایش داده و باعث پاشش زیاد در محل جوشکاری می شود. عیب دیگر الکترودهای قلیایی جدایش سخت سرباره از گردة جوش است.

این الکترودها به رطوبت نیز بسیار حساس هستند و لازم است قبل از استفاده پیش گرم شوند ) 1 تا 2 ساعت در دمای 300 الی 400 درجه سانتیگراد(.

پوشش های روتیلی: عمدتاً برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن استفاده می شوند و مانند الکترودهای قلیایی با هر دو جریان AC و DC قابل استفاده هستند. ویژگی اصلی این الکترودها کوچکی قطرات مذاب است که باعث بهبود قابل توجهی در پایداری قوس می شود.

کیفیت جوش نسبت به حالت قبلی کمتر بوده و معمولاً در وضعیت تخت قابل استفاده هستند.

پوشش های اسیدی: دارای سربارة حجیم هستند اما سرباره به راحتی از سطح جدا می شود. معمولاً با جریان DC و تحت قطبیتمس تقیم از این الکترودها استفاده می شود.

اندازة قطرات مذاب در این الکترودها کوچک است اما جوش حاصل کیفیت مطلوبی ندارد و در قطعات حساس بکار برده نمی شود.

پوشش های سلولزی: حاوی مقادیر قابل توجهی مواد سلولزی هستند که در حین جوشکاری باعث تولید حجم زیاد گاز برای محافظت از حوضچة جوش می شوند. این الکترودها قابلیت جوشکاری با سرعت بالا را دارند و عمق نفوذ مناسبی را ایجاد می کنند.

و عمدتاً در جوشکاری مخازن حاوی مواد آتش زا و خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند.

موارد کاربرد :

الکترودهای جوشکاری با پوشش های مختلف مصرف بالایی در صنایع مختلف دارند که از جمله این صنایع می توان به صنایع دریایی، خطوط لوله، ساخت مخازن، سازه های فولادی و ... اشاره کرد.