الکترودهای جوشکاری آما

 

الکترودهای روتیلی :

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

E 6013
E 4322 R(C)3
الكتــرود روتيلي سلولزي كه براي جوشكاري فولادهاي معمولي ساختماني ، مخــزن سازي ، كشتي سازي و لوله مناسب مي باشد. معادل ( الکترود آما 2000 )
E 6013
E 51 22 RR 6

الكتــرود روتيلي با روپوش ضخيم كه در كارهاي سنگين صنعتي بكار مي رود. معادل ( الکترود آما 2000A )

E 6019

الكتــرود روتيلي با نفوذ مناسب که دارای خواص مکانیکی بالای نسبث به الکترود 6013 دارد. معادل ( الکترود آما 1303C)
E 7014

الكتــرود روتيلي با پوشش ضخیم برای جوشکاری ورق های با ضخامت بالا سازه های صنعتی می باشد. معادل ( الکترود آما 1008A)

 

 

 

 

 

الکترودهای قلیائی:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8529

توضیحات

E 7016
E 51 55 Mn B

الكتــرود قليايي با خواص مكانيكي خوب كه براي جوشكاري تعميراتي ، كارگاهي و مونتاژكاري و همچنين اتصال ريل ها استفاده مي شود. معادل ( الکترود آما 1007F)

E 7018

 

 

الكترود قليايي با جايگزيني حدود 115 درصد كه جوشي عاري از ترك و چقرمه ايجاد مي كند. معادل ( الکترود آما 1230F)
E 7018-1
E SY 42 76 Mn B الكتــرود قليايي با جوشهايي عاري از ترك و چقرمه كه براي جوشكاري فولادهاي تا 6/0 درصد كربن مناسب است. معادل ( الکترود آما 1177F)

 

 

 

 

 

الکترودهای با جایگزینی زیاد:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

E 7024
E 51 22 RR 11 160

الكترود روتيلي با جايگزيني حدود 155 درصد كه چقرمگي خوبي دارد. براي پر كردن شيارهاي بزرگ و جوشكاريهاي گلويي در ساخت سازه هاي فلزي بزرگ مقرون به صرفه است. معادل ( الکترود آما 1118K)

E 7028
E 51 55 B (R) 12 160 الكترود قليايي با راندمان كاري بالا و جايگزيني فلز جوش 165% كه از مزاياي آن قابليت خوب جوشكاري در حالت گوشه مي باشد. معادل ( الکترود آما 1617K)

 

 

 

 

الکترودهای سلولزی:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

E 6010
E 4332 C4 الكترود سلولزي با روپوش متوسط كه براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله و تانك سازي ها در پاسهاي ريشه و پركن استفاده مي شود. معادل ( الکترود آما 1047P)
E 7010-G
E 51 55 B (R) 12 160 الكترود قليايي با راندمان كاري بالا و جايگزيني فلز جوش 165% كه از مزاياي آن قابليت خوب جوشكاري در حالت گوشه مي باشد. معادل ( الکترود آما 1048P)
E 7010-A1

الكترود سلولزي حاوي موليبدن كه براي جوشكاري خطوط لوله با استفاده از تكنيك جوشكاري سرازير و همچنين براي جوشكاري پاس هاي ريشه،گرم پرکن و نهای مناسب است. معادل ( الکترود آما 1042NP)

 

 

 

 

 

الکترودهای مخصوص جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت :

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8556

توضیحات

E 410-15
E 13 1B20 الكترود قليايي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن و مقاوم به حرارت يا فولادهاي ريختگي حاوي 13 درصد كروم. اين الكترود براي جوشهاي مقاوم به خوردگي و سايش تا دماي كاري 450 درجه سانتيگراد استفاده مي شود. معادل ( الکترود آما 1071R)
E 310-15
E 2520 B20 الكترود قليايي كه براي جوشكاري اتصالي و روكشي فولادهاي كرومي و فولادهاي نيكل-كروم يا فولادهاي ريختگي مقاوم به حرارت مناسب مي باشد. معادل ( الکترود آما 1312J)
E 308 L16
E 19 9 R 23 الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل زنگ نزن اوستنيتي با كربن بسيار كم و همچنين براي چوشكاري فولادهاي ريختگي يا فولادهاي كرومي زنگ نزن يا مقاوم به حرارت. معادل ( الکترود آما 1460JA)
E 309 L16
E 23 12 LR 23 الكترود روتيلي براي اتصال فولادهاي غير همجنس (فـولادهاي اوستنيتي به فولادهاي فريتي) و همچنين روكش كاري لايه زنگ نزن روي فولادهاي معمولی . معادل ( الکترود آما 1464JA)
E 316 L16
E 19 12 3 LR 23 الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل- موليبدن زنگ نزن اوستنيتي با كربن بسيار كم. معادل ( الکترود آما 1460JB)
E 347 - 16
E 19 9 R 23

الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل زنگ نزن اوستنيتي پايدار شده و همچنين براي فولادهاي ريختگي و فولادهاي كرومي زنگ نزن يا مقاوم به حرارت كه فلز جوش آن تا دماي كاري حدود 400 درجه سانتيگراد مناسب مي باشد و تا دماي 800 درجه سانتيگراد در مقابل پوسته زدن مقاوم است .

معادل ( الکترود آما 1461JA)

E 307- 15
E 188 Mn B20 الـكترود قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي غير همجنس و روكش كاري استفاده مي شود. معادل ( الکترود آما 1803J)
E 308 H16
E 19 9 R 26 الكترود روتیلی که برای جوشکاری فولادهای ریختگی و یا فولادهای کروم-نیکل زنگ نزن اوستنیتی با کربن بالا مناسب می باشد. معادل ( الکترود آما 1560JA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1736

توضیحات

E NiCrFe - 3
EL-NiCr15Femn

الـكترود قليايي با 65 % نيكل و 19 % كروم براي جوشكاري فولادها و آلیاژ نیکلی مقاوم به حرارت و خوردگی و سرما مناسب می باشد. معادل ( الکترود آما 1604G)

E NiCrFe - 2
EL-NiCr15 FeNb

الـكترود قليايي حاوي NI % 69 وCr % 16 و Fe % 8 براي فولادها و آلیاژ نیکلی مقاوم به حرارت و خوردگی و سرما مناسب می باشد. معادل ( الکترود آما 1609G)

E NiCrMo - 3
EL-NiCr20Mo9Nb

الـكترود قليايي با 63 % نيكل و 22% كروم و 9% موليبدن براي جوشكاري آلياژهاي نيكل-كروم-موليبدن با مقاومت بالا به خوردگي مناسب است. معادل ( الکترود آما 1611G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای جوشکاری برای فولاد های مقاوم به خزش:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8575

توضیحات

E 505-15
ECMo 5B20

الكتــرود قليايي برای جوشکاری دیگ ها و مخازن تحت فشار تا دمای 600 درجه سانتیگراد. معادل ( الکترود آما 1087R3)

E 7016 - A1
E MoB20

الـكترود قليايي موليبدن دار، با خواص مكانيكي خوب و مقاوم به ترك براي جوشكاري ديگها، مخازن و بويلرها تا حـرارت كاري 500 درجه سانتيگراد در تمامي حـالات بجز سرازير مناسب بوده. معادل ( الکترود آما 1008A)

E 9018 - B3
E CrMo 2B20

الـكترود قليايي براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به خزش و مقاوم به هيدروژن با فشار بالا كه براي مخازن تحت فشار، ديگ ها و لوله كشي هاي با دماي كاري تا 600 درجه سانتيگراد استفاده مي شود معادل ( الکترود آما 1245د)

E 7018 - A1 E Mo B20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ ها و لوله كشي ها تا حرارت كاري 550 درجه سانتيگرادمعادل ( الکترود آما 1261N)
E 8018 - B2 E CrMo 1B20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ سازي و لوله كشي تا دماي کاري حدود 570 درجه سانتيگراد . معادل ( الکترود آما 1410N)
E 8018-G-H8
الکترود قلیایی با فلز جوش دارای کربن کم که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و فولادهای مقاوم به هیدروژن نظیر دیگها، مخازن تحت فشار، لوله و توربین های آبی تا دمای کاری حدود 6000Cاستفاده می شود. معادل ( الکترود آما 13794NV)
E 80 18-B2L-H8 E CrMo 1B20 الکترود قلیایی با فلز جوش دارای کربن کم که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش (مخازن تحت فشار ، دیگ های بخار و لوله ها) تا دمای کاری 7500c مورد استفاده قرار می گیرد. معادل ( الکترود آما 1419N)
E 9018-B3L-H8 E CrMo 2B20 الکترود قلیایی کم کربن  که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و فولادهای مقاوم به هیدروژن و تحت فشار بالا که در دیگ سازیها ، مخازن و لوله هایی که تا دمای کاری 6000c مورد استفاده قرار می گیرند مناسب است . معادل ( الکترود آما 1426N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8529

توضیحات

E 8018-G-H4
E Y5076 Mn 1 NiBH5

الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي دانه ريز كه در مخازن تحت فشار، ديگ‌ها، لوله ها، اسكلتهاي فـولادي، سد سـازي و كشتي سـازي استفاده مـي شوند. معادل ( الکترود آما 1024N)

E 10018 – G – H4
E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5

الـكترود قليايي كه فلز جوش آن مقاومت بالايي در برابر ترك خوردن دارد و براي جوشكاري فـولادهاي دانه ريز ساختماني با استحكام بالا بكار مي رود. معادل ( الکترود آما 1292N)

E 7018 – G
E Y 38 65 1 NiCu B

الـكترود قليايي براي جوشكاري فولادهاي ساختماني با مقاومت خوب در برابر خوردگي آتمسفري كه فلز جوش آن چقرمگي خوبـي داشته و از اين رو بـراي جوشكاري مقاطع ضخيم مناسب مي باشد. معادل ( الکترود آما 1301N)

E 8018 – W


الـكترود قليايي با فلز جوش مقاوم به خوردگي آتمسفري كه از خواص مكانيكي خوبي برخوردار است. سرباره آن به راحتي جدا شده و ظاهر جوش آن منظم و تميز مي باشد. معادل ( الکترود آما 1416N)
E 8018–C3–H4 E SY 42 76 Ni B H5 الـكترود قليايي كم هيدروژن كه فلز جوش آن مقاوم به ترك بـوده و از چقرمگي بـالايي برخوردار است. اين الكترود براي جوشكاري فولادهاي دانه ريز و استحكام بالا مناسب مي باشد. معادل ( الکترود آما 1422N)
E 11018 -G - H4 EY 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 الـكترود قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي دانه ريز با استحكام بالا بكار مي رود و فلز جوش آن داراي هيدروژن كمي مي باشد. معادل ( الکترود آما 1432N)
E 12018 M – H4
الـكترود قليايي كه براي جوشكاري فـولادهاي دانه ريز ساختماني با استحكام بالا كه فلز جوش آن به علت خلوص متالورژيكي بالا و هيدروژن كم داراي استحكام و چقرمگي بالايي مي باشد. معادل ( الکترود آما 1433NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای مخصوص چدن:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8573

توضیحات

E NiCl
E NI BG –22

الـكترود نيكلي خالص كه براي جوشكاري چدن و همچنين اتصال چدن به فولاد، مس و آلياژهاي نيكل و اصلاح قطعات شكسته يا فرسوده چدني و بر طرف كردن مك يا اشتباهات ضمن كار توسط جوشكاري اتصالي يا روكشي، كاربرد بسيار عالي دارد. معادل ( الکترود آما 1094N)

E NiCu
E NiCu BG –22

الـكترود نيكل- مس كه براي جوشكاري چدن و اصلاح قطعات شكسته يا فرسوده چـدني بر طرف كردن مك يا اشتباهات ضمن كار استفاده مي شود. معادل ( الکترود آما 10940MO)

E NiFe
E NiFe-1 BG –22

الـكترود نيكل- آهن كه براي جـوشكاري چدن و اتصال چدن به فولاد بكار مي رود. قـلز جوش آن ضريب انبساط حرارتي كمي دارد از اينرو انقباض كمي خواهد داشت. معادل ( الکترود آما  1094NI FE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای روکشی سخت:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8555

توضیحات

E Fe 6
E 4-UM-60-65-S

الـكترود روتيلي كه براي ساخت و تعمير فولادهاي ابزار تند بر مثل رنده تراش، تيغه فرز، مته و غيره بكار مي رود. معادل ( الکترود آما 1105V)


E 6-UM-60

الـكترود قليايي براي روكشي سخت قطعاتي كه در شرايط سايشي قرار دارند. جوش اين الكترود عاري از حفره و ترك بوده و در مقابل سايش توأم با ضربه مقاوم مي باشد. فقط با سنگ زني قابل ماشينكاري بوده. معادل ( الکترود آما 1600V)


E 10-UM-60 R

الـكترود روتيلي با روكش ضخيم كه داراي مقاومت بالايي نسبت به سايش است و بعنوان روكش سخت بر روي قطعاتي كه در معرض سايش مواد معدني هستند بكار مي رود، مشروط به اينكه در معرض ضربه قرار نگيرند. معادل ( الکترود آما 1602V)


E 1-UM-400 الـكترود قليايي با روپوش ضخيم كه براي روكشي مقاوم به سايش بكار مي رود. ماشينكاري يا عمل براده برداري فلز جوش آن، فقط با ابزار آلاتي كه نوك آنها با فلزات سخت زينتر شده است انجام مي گيرد. معادل ( الکترود آما 1622V)

E 6-VM-55-GP الـكترود روتيلي براي روكشي سخت با مقاومت خوب در برابر سايش همراه با تنشهاي فشاري و نيز مقاومت خوب در برابر ضربه و سايش از نوع فلز با فلز كه براي جوشكاري در حالات تخت و عمودي سر بالا با جريان(OCV 70V) و+ DC مناسب است. معادل ( الکترود آما 1639V)

E 7-UM- 200 KP الـكترود قليايي منگنزدار كه براي روكشي مقاوم به سايش بكار مي رود. بدليل آنكه جنس جـوش با كـار سرد سختي زيادي پيدا مي كند. معادل ( الکترود آما 1760V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترودهای آلومینیوم و برنز:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1772
DIN 1773

توضیحات

E-4043
EL-AISi5

الـكترود آلومينيومي براي جوشكاري آلياژهاي آلومينيومي- سيليسيم و اتصال آلياژهاي آلومينيوم غير همجنس. معادل ( الکترود آما 1075SP)

E 1100
EL-AI 99.5

اين الـكترود براي جوشكاري آلومينيوم خالص بكار مي رود. قـوس الكتريكي اين الكترود آرام است. معادل ( الکترود آما 1075A)

E Cu Sn - C
S - Cu Sn 7

الـكترود برنز براي اتصال و روكشي مس و آلياژهاي مس، روكشي مس بر روي فولاد، فولاد ريختگي و چدن خاكستري مخصوصا" در ماشين سازي براي روكشي پياله ياتاقانهاي برنزي بسيار مفيد است. معادل ( الکترود آما 1328G)