خانه الکترود پارس ضدسایش

DIN 8555 : E6-UM 60

نوع پوشش : روتيل

جايگزيني:

مشخصات ويژه و خواص جوشكاري:

الكترودي روتيلي جهت سخت كردن سطحي بخصوص براي استفاده ترانسفورماتورهاي كوچك كه داراي ولتاژ مدار باز نسبتا پاييني مي باشند مناسب است به نحوي كه فلز جوش آن تا دماي 500 درجه سانتيگراد در مقابل نرم شدگي مقاومت مي كند. اين الكترود سطح جوش مارتنزيتي بسيار مقاوم در مقابل سايش با چقرمگي متوسط ايجاد مي نمايد. سطح جوش ايجاد شده قابليت ماشين كاري ندارد.

موارد مصرف:

اين الكترود براي سختكاري سطحي فولادهاي آلياژي و غير آلياژي به كار ميرود. محافظت از سطوح درگير ماشين هاي مورد استفاده در معادن، تيغه هاي بولدزر، ابزارهاي حفاري، ماشين هاي كشاورزي و جنگلداري كه در معرض آسيب هستند را مي توان با اين الكترود داراي پوشش نمود.

خواص مكانيكي فلز جوش:

HARDNESS

(HRC )

HARDNESS

62-57

650-590

 

جدول تركيب شيميائي فلز جوش (درصد):

C

Si

Mn

Mo

Cr

V

40/.

40/0

30/0

60/0

00/7

50/0

 

نوع جريان: + Ac Min 40 v . DC

شدت جريان جوشكاري (آمپر)

5

4

20/3

50/2

Dia. (mm)

450

450

350

300

L(mm)

250-170

200-160

160-100

120-60

AMP.F