خانه الکترود پارس برش

SG2 ( CUTTING & GOUGING )

نوع پوشش : خاص

جایگزینی :

مشخصات ویژه و خواص جوشکاری :

این الکترودها دارای پوشش سخت و خاص جهت ایجاد شکاف و سوراخ در انواع فولاد ، چدن ،آهن ، آلومینیوم ، فولاد ضد زنگ و غیر آهنی میباشد . این الکترود ، کاربری رایجی داشته و بویژه در موارد جوشکاری تعمیرات و نگهداری مصرف می شود .

موارد مصرف :

قطعات تا ضخامت ده میلی متر را به سهولت برش می دهد ، برای ضخامت های بیشتر الکترود باید در جهت برش بالا و پایین شود تا ماده ذوب شده کنار رود . برای سوراخکاری الکترود باید نسبت به قطعه تحت برش کاملا عمود باشد .

خواص مکانیکی فلز جوش:

بدون ویژگی مکانیکی خاص

جدول ترکیب شیمائی فلز جوش ( درصد )

بدون ویژگی خاص

شدت جریان جوشکاری ( آمپر ) :

5

4

20/3

Dia(mm)

450

450

450

l(mm)

300-250