محصولات میکا

 

خانه الکترودهای فولادی میکا الکترود میکا 8018G

فروشگاه بزرگ زاده

- الکترود میکا قلیایی ، کم هیدروژن ، حاوی Ni و Mo که جهت جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و فولادهای ریزدانه طراحی شده
است. این الکترود عمدتا برای ساخت سازه های فرا ساحل و جوشکاری لوله های تحت فشار و دیگ ها بکار میرود.
- دارای چقرمگی و مقاوم به ترک بالا ، با استحکام مکانیکی زیاد ، فلز جوش بسیار کم هیدروژن و با خلوص بالا ، قوس نرم و پایدار ، سهولت جوشکاری بالا.
- قابل استفاده برای کلیه حالات جوشکاری