منو مس آلومینیوم

 

خانه الکترودهای فولاد بهلر

فولادهاي دما بالا و مقاوم به خزش بهلر

 

 

 

 

محصول
EN
AWS

 

ترکیبات شیمیائی

فلز جوش

خواص مکانیکی

فلز جوش

قطرها

توضیحات

نام کالا

FOX DMO Ti
E Mo R 12
C 0.06
Si 0.3
Mn 0.6
Mo 0.5
Re 500 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 23 %
Av 90 J
2.0
2.5
3.2
4.0
الکترود روتیل برای دیگ بخار آلیاژ مولیبدن 0,5 % و تیوب های فولادی تا دمای کاری + 550 درجه سانتی گراد. این الکترود ویژگی های عالی جرقه زنی و جرقه زنی مجدد، پاک کردن و برداشتن راحت سرباره، خط جوش های یکدست، جوش پذیری AC/DC را عرضه می نماید و در تمام موقعیت ها جوش هایی با کیفیت درجه یک ازلحاظ نتایج اشعه ایکس ایجاد می کند.

الکترود بهلر

FOX DMO Kb
E Mo B 42 H5
E7018-A1H4R
C 0.08
Si 0.4
Mn 0.8
Mo 0.5
Re 550 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 25 %
Av 200 J
≥32 J…-50 °C
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود کم هيدروژن قليايي براي ديگ بخار آلياژ موليبدن 0,5 %و تيوب هاي فولادي تا دماي کاري + 550 درجه سانتي گراد.براي جوش هايي با کيفيت بالا براي اجزاء تحت فشار طولاني مدت با خصوصيات مکانيکي قابل اطمينان در شرايط دماي کاري بالاو پايين. هيدروژن کمتر از 4ml/100 g بر اساس شرايط AWS.چقرمگي دماي پايين تا - 50 درجه سانتي گراد ثابت شده است.

الکترود بهلر 7018

DMO-IG
W Mo Si (GTAW)

 

----------

G Mo Si (GMAW)
ER70S-A1

C 0.1
Si 0.6
Mn 1.2
Mo 0.5

----------
C 0.1
Si 0.6
Mn 1.2
Mo 0.5

Re 520 N/mm2 Rm 630 N/mm2 A5 27 % Av 200 J .47 Jپc-30 پ‹C Re 500 N/mm2 Rm 620 N/mm2 A5 25 % Av 150 J .47 Jپc-40 پ‹C

1.6
2.0
2.4
3.0
3.2


0.8
1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW برای دیگ بخار آلیاژ
مولیبدن 0,5 % و تیوب های فولادی و همچنین در مخزن
تحت فشار و مهندسی فولاد سازه ها. توصیه شده برای کار در
محدوده دمای - 30 درجه سانتی گراد ) GTAW ( یا - 40 درجه
سانتی گراد ) GMAW ( تا + 550 درجه سانتی گراد.


سیم GMAW مشخصات جوش، مرطوب کردن
و تغذیه عالی را به نمایش می گذارد.

سیم جوش

ER70S

 

 

 

سيم جوش:

EMS 2 Mo
S2 Mo
EA2
پودرجوشكارى:

BB 24
SA FB 1 65 DC H5

C 0.08
Si 0.25
Mn 1.15
Mo 0.45
Re ≥470 N/mm2
Rm ≥550 N/mm2
A5 ≥24 %
Av ≥140 J
≥47 J…-40 °C
2.0
2.5
3.0
4.0
ترکیب سیم SAW / پودر جوشکاری. عمدتاً برای فولادهای آلیاژ
مولیبدن 0,5 % تا دمای کاری + 550 درجه سانتی گراد* و همچنین
برای شرایط دمای پایین به دلیل رفتار چقرمگی مناسب فلز جوش.
BÖHLER BB 24 از لحاظ فلزکاری در برابر منیزیم خنثی است
و خصوصيات بسيار خوبى براى اثرات ضربه دماى پا يين بدست
مى دهد. محتوای کم هیدروژن )هیدروژن کمتر از 5ml/100 g (. این
ترکیب برای جوش چند ردیفه ورق های ضخیم بسیار مناسب است.

سیم و پودر بهلر

S2

 

 

FOX DCMS Kb
E CrMo 1 B 42 H5
E8018-B2H4R
C 0.07
Si 0.4
Mn 0.8
Cr 1.1
Mo 0.5
P ≤0.010
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 680 °C/2h
Re 490 N/mm2
Rm 590 N/mm2
A5 25 %
Av 250 J
Re 460 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 23 %
Av 150 J
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود کم هیدروژن قلیایی برای دیگ بخار آلیاژ 1 % کروم 0,5 %
مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری + 570 درجه سانتی
گراد. براى جوش هايى با كيفيت عالى، مناسب براى عمليات خنك
كردن پله اى، مفتول مغزى تمام آلياژى كه خصوصيات شكاف
خزش قابل اطمينانى را براي تمام عمر مفيد يك مجتمع بويلر فراهم
مى نمايد. هیدروژن کمتر از 4ml/100 g بر اساس شرایط .AWS

الکترود بهلر 8018

DCMS-IG
W Cr Mo 1 Si

(GTAW)

G Cr Mo 1 Si

(GMAW)


ER80S-G

C 0.11
Si 0.6
Mn 1.0
Cr 1.2
Mo 0.5
P ≤0.012
As ≤0.010
Sb ≤0.005
Sn ≤0.006

PWHT a 680 °C/2h
Re 490 N/mm2
Rm 590 N/mm2
A5 25 %
Av 250 J

 

Re 460 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 23 %
Av 150 J

1.6
2.0
2.4
3.0

 

0.8
1.0
1.2
1.6

مفتول GTAW و سیم GMAW برای دیگ بخار آلیاژ 1 % کروم
0,5 % مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری + 570 درجه
سانتی گراد. مناسب برای عملیات های خنک کردن پله ای  .

 

 

این فلز جوش تمام پیش نیازهای خصوصیات قابل اطمینان
طولانی مدت خزش را بدون ترد شدن به دلیل محتوای
بسیار کم المانهای ردیابی برآورده می سازد.AWS

سیم جوش

ER80S

سيم جوش: EMS 2 CrMo
S Cr Mo 1
EB2
پودر جوشكارى: BB 24
SA FB 1 65 DC H5
C 0.08
Si 0.25
Mn 1.0
Cr 1.0
Mo 0.45
P ≤0.012
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 680 °C/2h
Re ≥460 N/mm2
Rm ≥550 N/mm2
A5 ≥22 %
Av ≥47 J
2.5
3.0
4.0
ترکیب سیم SAW / پودر جوشکاری برای دیگ بخار آلیاژ 1 %
کروم 0,5 % مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری
570+ درجه سانتی گراد*. مناسب برای عملیات های خنک
کردن پله ای. این فلز جوش تمام پیش نیازهای خصوصیات
قابل اطمینان طولانی مدت خزش را بدون ترد شدن به دلیل
محتوای بسیار کم المانهای ردیابی برآورده می سازد.
BÖHLER BB 24 از لحاظ فلزکاری در برابر
منیزیم خنثی است و خصوصیات بسیار خوبی برای
بر اثرات ضربه دمای پایین بدست می دهد.
محتوای کم هیدروژن )هیدروژن کمتر از 5ml/100 g (.
این ترکیب برای جوش چند ردیفه ورق های ضخیم بسیار مناسب است.

سیم و پودر بهلر

سيم جوش: EMS 2 CrMo
S Cr Mo 1
EB2
پودر جوشكارى: BB 24
SA FB 1 65 DC H5
C 0.08
Si 0.25
Mn 1.0
Cr 1.0
Mo 0.45
P ≤0.012
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 680 °C/2h
Re ≥460 N/mm2
Rm ≥550 N/mm2
A5 ≥22 %
Av ≥47 J
2.5
3.0
4.0
ترکیب سیم SAW / پودر جوشکاری برای دیگ بخار آلیاژ 1 %
کروم 0,5 % مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری
570+ درجه سانتی گراد*. مناسب برای عملیات های خنک
کردن پله ای. این فلز جوش تمام پیش نیازهای خصوصیات
قابل اطمینان طولانی مدت خزش را بدون ترد شدن به دلیل
محتوای بسیار کم المانهای ردیابی برآورده می سازد.
BÖHLER BB 24 از لحاظ فلزکاری در برابر
منیزیم خنثی است و خصوصیات بسیار خوبی برای
بر اثرات ضربه دمای پایین بدست می دهد.
محتوای کم هیدروژن )هیدروژن کمتر از 5ml/100 g (.
این ترکیب برای جوش چند ردیفه ورق های ضخیم بسیار مناسب است.

سیم و پودر بهلر

سيم جوش: EMS 2 CrMo
S Cr Mo 1
EB2
پودر جوشكارى: BB 24
SA FB 1 65 DC H5
C 0.08
Si 0.25
Mn 1.0
Cr 1.0
Mo 0.45
P ≤0.012
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 680 °C/2h
Re ≥460 N/mm2
Rm ≥550 N/mm2
A5 ≥22 %
Av ≥47 J
2.5
3.0
4.0
ترکیب سیم SAW / پودر جوشکاری برای دیگ بخار آلیاژ 1 %
کروم 0,5 % مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری
570+ درجه سانتی گراد*. مناسب برای عملیات های خنک
کردن پله ای. این فلز جوش تمام پیش نیازهای خصوصیات
قابل اطمینان طولانی مدت خزش را بدون ترد شدن به دلیل
محتوای بسیار کم المانهای ردیابی برآورده می سازد.
BÖHLER BB 24 از لحاظ فلزکاری در برابر
منیزیم خنثی است و خصوصیات بسیار خوبی برای
بر اثرات ضربه دمای پایین بدست می دهد.
محتوای کم هیدروژن )هیدروژن کمتر از 5ml/100 g (.
این ترکیب برای جوش چند ردیفه ورق های ضخیم بسیار مناسب است.

سیم و پودر بهلر

FOX DMV 83 Kb
E MoV B 4 2 H5
E9018-G
C 0.05
Si 0.4
Mn 1.1
Cr 0.4
Mo 0.9
V 0.5
PWHT a 720 °C/2h
Re 510 N/mm2
Rm 660 N/mm2
A5 22 %
Av 200 J
2.5
3.2
4.0
الکترود با پوشش قلیائی و مفتول مغزی آلیاژی به ویژه برای
فولادهای 1/ 2 کروم 1 مولیبدن مناسب است. تأیید شده در شرایط
طولانی مدت تا دمای کاری 580 درجه سانتی گراد. مقاوم در
برابر ترک و رسوب انعطاف پذیر، محتوای کم هیدروژن. جوش
پذیری مناسب در تمام موقعیت ها به جز عمودی سرازیر.
بازیابی فلز تقریباً 115 %. دمای پیش گرمایش و بین پاسی
300-200 درجه سانتی گراد. عملیات حرارتی پس از جوش در
دمای 700 - 720 درجه سانتی گراد برای حداقل 2 ساعت، خنک
شدن در کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

الکترود بهلر 9018

DMV 83-IG
W MoV Si

 

(GTAW)
G MoV Si

 

 

(GMAW)
ER80S-G

C 0.08
Si 0.6
Mn 0.9
Cr 0.45
Mo 0.85
V 0.35

 


C 0.08
Si 0.6
Mn 0.9
Cr 0.45
Mo 0.85
V 0.35

PWHT a 700 °C/2h
Re 520 N/mm2
Rm 670 N/mm2
A5 24 %
Av 220 J
Re 610 N/mm2
Rm 710 N/mm2
A5 20 %
Av 80 J

2.4

 

 

 

 

 

 

1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW برای دیگ بخار، ورق و تیوب های
ف ولادی. به ویژه برای 3- 14MoV6
) 2/1 کروم 1/ 2 مولیبدن 1/ 4 وانادیوم( طراحی شده است.
تأیید شده در شرایط طولانی مدت تا دمای کاری + 560 درجه سانتی
گراد. سخت، رسوب مقاوم در برابر ترک خوردگی با قدرت شکاف
خزش مناسب. سیم مشخصات تغذیه بسیار خوبی نمایش می دهد،
که منجر به جوشکاری یکدست و رفتار مرطوب کردن می شود.

 

دمای پیش گرمایش و بین پاسی 200 - 300 درجه سانتی
گراد. عملیات حرارتی پس از جوش در دمای 700 - 720
درجه سانتی گراد برای حداقل 2 ساعت، سپس خنک شدن در
کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

سیم جوش

ER80S

FOX CM 2 Kb
E CrMo 2B 42 H5
E9018-B3H4R
C 0.07
Si 0.3
Mn 0.8
Cr 2.3
Mo 1.0
P ≤0.010
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 720 °C/2h
Re 510 N/mm2
Rm 640 N/mm2
A5 22 %
Av 180 J
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود قلیایی برای دیگ بخار آلیاژ 2,25 % کروم 1 % مولیبدن
و تیوب های فولادی تا دمای کاری + 600 درجه سانتی گراد. برای
جوش هایی با کیفیت بالاتر، مناسب برای عملیات های خنک کردن
پله ای، مفتول مغزی تمام آلیاژی که خصوصیات شکاف خزش قابل
اطمینانی را برای تمام عمر خدماتی یک مجتمع بویلر فراهم می نماید.
هیدروژن کمتر از 4ml/100 g ≤ بر اساس شرایط AWS . دمای پیش
گرمایش و بین پاسی 200 - 350 درجه سانتی گراد. عملیات حرارتی پس
از جوش در دمای 700 - 750 درجه سانتی گراد برای حداقل 2 ساعت،
خنک شدن در کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

الکترود بهلر 9018

CM 2-IG
W Cr Mo 2 Si

(GTAW)


G Cr Mo 2 Si

(GMAW)
ER90S-G

C 0.07
Si 0.3
Mn 0.8
Cr 2.3
Mo 1.0
P ≤0.010
As ≤0.005
Sb ≤0.005
Sn ≤0.005
PWHT a 720 °C/2h
Re 470 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 23 %
Av 190 J
Re 440 N/mm2
Rm 580 N/mm2
A5 23 %
Av 170 J

1.6
2.0
2.4
3.0

 

0.8
1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW برای دیگ بخار آلیاژ 2,25 %
کروم 1 % مولیبدن و تیوب های فولادی تا دمای کاری + 600
درجه سانتی گراد*. GTAW( BÖHLER CM 2-IG ( نیازمندی
های خنک کردن پله ای را برآورده می سازد. این فلز جوش تمام پیش
نیازهای خصوصیات قابل اطمینان طولانی مدت خزش را بدون ترد
شدن به دلیل محتوای بسیار کم المانهای ردیابی برآورده می سازد.
دمای پیش گرمایش و بین پاسی 200 - 350 درجه سانتی
گراد. عملیات حرارتی پس از جوش در دمای 700 - 750
درجه سانتی گراد برای حداقل 2 ساعت، سپس خنک شدن در
کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

سیم جوش

ER90S

FOX P 23
E ZCrWV 21,5 B42 H5
E9018-G
C 0.06
Si 0.2
Mn 0.5
Cr 2.3
W 1.5
V 0.22
Nb 0.04
N 0.01
PWHT a 740 °C/2h
Re 520 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 19 %
Av 130 J
2.5
3.2
4.0
الکترود با پوشش قلیائی و مفتول مغزی آلیاژی برای
جوشکاری لوله هاي فولادي از جنس P23/T23
برای جوش هایی با کیفیت بالاتر، که خصوصیات شکاف خزش قابل
اطمینانی را برای تمام عمر خدماتی یک مجتمع بویلر فراهم می نماید.
دمای پیش گرمایش و بین پاسی به ضخامت دیواره بستگی دارد.
عملیات حرارتی پس از جوش در دمای 740
درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت.

الکترود بهلر 9018

P 23-IG
W ZCrWV 2
ER90S-G
C 0.07
Si 0.3
Mn 0.5
Cr 2.2
W 1.7
V 0.22
Nb 0.05
N 0.01
PWHT a 740 °C/2h
Re 450 N/mm2
Rm 585 N/mm2
A5 17 %
Av 120 J
1.0
1.2
1.6
2.0
2.4
3.2
براى جوشكارى GTAW دستى يا اتوماتيك لوله يا تيوب
از جنس فولادهاى مقاوم به خزش نظير ) P23/T23 بر
اساس ASTM A 213 با كد HCM2S )2199
پيش گرمايش و دماى بين پاسى به ضخامت ديواره
بستگى دارند. عملیات حرارتی پس از جوش در دمای
740 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت.

سیم جوش

ER90S

FOX P 23
E ZCrWV 21,5 B42 H5
E9018-G
C 0.06
Si 0.2
Mn 0.5
Cr 2.3
W 1.5
V 0.22
Nb 0.04
N 0.01
PWHT a 740 °C/2h
Re 520 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 19 %
Av 130 J
2.5
3.2
4.0
الکترود با پوشش قلیائی و مفتول مغزی آلیاژی برای
جوشکاری لوله هاي فولادي از جنس P23/T23
برای جوش هایی با کیفیت بالاتر، که خصوصیات شکاف خزش قابل
اطمینانی را برای تمام عمر خدماتی یک مجتمع بویلر فراهم می نماید.
دمای پیش گرمایش و بین پاسی به ضخامت دیواره بستگی دارد.
عملیات حرارتی پس از جوش در دمای 740
درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت.

الکترود بهلر 9018

FOX CM 5 Kb
E CrMo 5 B 42 H5
E8018-B6H4R
C 0.07
Si 0.4
Mn 0.8
Cr 5.0
Mo 0.5
PWHT a 730 °C/2h
Re 520 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 21 %
Av 90 J
2.5
3.2
4.0
الکترود با پوشش قلیائی و مفتول مغزی آلیاژی ترجیحاً جهت
استفاده برای فولادهای ) 5 کروم 1/ 2 مولیبدن( .X12CrMo5
تأیید شده در شرایط طولانی مدت تا دمای کاری + 650 درجه
سانتی گراد. مقاومت بالا در برابر ترک، محتوای هیدروژن
بسیار کم )بر اساس شرایط AWS هیدروژن کمتر از 4ml/100
g(. جوش پذیری مناسب در تمام موقعیت ها به جز عمودی
سرازیر. رسوب با قابلیت عملیات حرارتی است.
بازیابی فلز تقریباً 115 %. دمای پیش گرمایش و بین پاسی
-300 350 درجه سانتی گراد. عملیات حرارتی پس از جوش در
دمای 730 - 760 درجه سانتی گراد برای حداقل 1 ساعت، سپس
خنک شدن در کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

الکترود بهلر 8018

FOX CM 9 Kb
E CrMo 9 B 42 H5
E8018-B8
C 0.07
Si 0.4
Mn 0.7
Cr 9.0
Mo 1.0
PWHT a 760 °C/2h
Re 610 N/mm2
Rm 730 N/mm2
A5 20 %
Av 70 J
2.5
3.2
4.0
الکترود آلیاژی مفتول مغزی قلیایی برای فولادهای دما بالا و فولادهای
مخصوص خدمات هیدروژن داغ، به ویژه در صنعت پتروشیمی. ترجیحاً
جهت استفاده برای فولادهای 9 % کروم
1 % مولیبدن )به عنوان مثال 1 - X12CrMo9 (. تأیید شده در
شرایط طولانی مدت تا دمای کاری + 650 درجه سانتی گراد.
فلز جوش با قابلیت عملیات حرارتی است. بازیابی فلز تقریباً 115 %.
دمای پیش گرمایش و بین پاسی 250 - 350 درجه سانتی
گراد. عملیات حرارتی پس از جوش در دمای 710 - 760
درجه سانتی گراد برای حداقل 1 ساعت، سپس خنک شدن در
کوره تا دمای 300 درجه سانتی گراد و هوای ساکن.

الکترود بهلر 8018

FOX C 9 MV
E CrMo 9 1 B 42 H5
E9015-B9
C 0.09
Si 0.3
Mn 0.5
Cr 9.0
Mo 0.9
Ni 0.9
V 0.2
Nb 0.05
PWHT a 760 °C/2h
Re 500 N/mm2
Rm 720 N/mm2
A5 19 %
Av 60 J
2.5
3.2
4.0
الکترود آلیاژی مفتول مغزی قلیایی برای فولادهای مقاوم به خزش
با قابلیت عملیات حرارتی 9 کروم به ویژه برای T/P91 بر اساس
ASTM A 335 در ساخت توربین و دیگ بخار و همچنین صنایع
شیمیایی. دمای کاری تا + 650 درجه سانتی گراد. قدرت شکاف
خزش بالا و چقرمگی بسیار خوب در زیر فشار طولانی مدت.
محتوای کم هیدروژن )کمتر از 4ml/100 g بر اساس شرایط .)AWS
دمای پیش گرمایش و بین پاسی 200 - 300 درجه سانتی گراد.
پس از جوشکاری، اتصال باید تا کمتر از 80 درجه سانتی گراد
خنک شود تا تشکیل مارتنزیت کامل شود. عملیات حرارتی پس
از جوش در دمای 760 درجه سانتی گراد برای حداقل
2 ساعت، و حداکثر 10 ساعت. میزان گرمادهی و خنک کردن تا
550 درجه سانتی گراد حداکثر 150 درجه سانتی گراد در ساعت،
بالاتر از 550 درجه سانتی گراد حداکثر 80 درجه سانتی گراد. برای
دستیابی به مقادیر چقرمگی بهینه یک فناوری جوشکاری باید به کار
رود که لایه های نازک جوش ایجاد می کند )تقریباً 2 میلی متر(.

الکترود بهلر 8018

FOX C 9 MVW
E Z CrMoWV 911 B 42 H5
E9015-B9mod
C 0.1
Si 0.25
Mn 0.7
Cr 8.5
Mo 1.0
Ni 0.7
W 1.0
V 0.2
N 0.05
Nb 0.05
PWHT a 760 °C/2h
Re 560 N/mm2
Rm 720 N/mm2
A5 15 %
Av 40 J
3.2
4.0
5.0
الکترود آلیاژی Cr-Mo-Ni-V-W-Nb مفتول مغزی
قلیایی برای جوشکاری فولادهای دما بالای مارتنزیتی
مانند ) .X11CrMoWVNb9- 1- 1 (P/T911
تأیید شده در شرایط طولانی مدت تا دمای کاری + 650 درجه سانتی
گراد. خصوصیات مناسب جوشکاری در تمام موقعیت ها به جز عمودی
سرازیر. دمای پیش گرمایش و بین پاسی 200 - 300 درجه سانتی گراد.
پس از جوشکاری، اتصال باید تا کمتر از 80 درجه سانتی گراد خنک
شود تا تبدیل مارتنزیت کامل شود. در مورد ضخامت بیشتر دیواره یا
اجزای پیچیده، امکان تنش های پسمانده ای باید در نظر گرفته شود.
عملیات حرارتی پس از جوش زیر توصیه می شود: آنیل کردن
760 درجه سانتی گراد/حداقل 2 ساعت، حداکثر 10 ساعت،
میزان گرمادهی و خنک کردن تا 550 درجه سانتی گراد حداکثر
150 درجه سانتی گراد در ساعت، بالاتر از 550 درجه سانتی
گراد حداکثر 80 درجه سانتی گراد در ساعت. برای دستیابی به
مقادیر چقرمگی بهینه یک فناوری جوشکاری باید به کار رود
که لایه های نازک جوش ایجاد می کند )تقریباً 2 میلی متر(.

الکترود بهلر 9015

 

فروشگاه بزرگ زاده