خانه الکترودهای نیکل بهلر

 

الکترودهای مخصوص آلیاژ نیکل بهلر

 

 

 

 

محصول
EN
AWS

 

ترکیبات شیمیائی

فلز جوش

خواص مکانیکی

فلز جوش

قطرها

توضیحات

فرآيند
جوشکاري

FOX NIBAS 70/15
E Ni 6182 NiCr15Fe6Mn

ENiCrFe-3

C 0.025
Si 0.4
Mn 6.0
Cr 16.0
Ni ≥67.0
Nb 2.2
Fe 6.0
Co ≤0.08
Ta ≤0.08
Ti +
Re 400 N/mm2
Rm 670 N/mm2
A5 40%
Av 120 J
80 J…-196 °C
2.5
3.2
4.0
Incoloy 800 برای جوشکاری با کیفیت عالی آلیاژهای دارای
فلز پایه نیکل، فولادهای مقاوم در برابر حرارت و خزش، مواد
برودتی و مقاوم در برابر حرارت، اتصالات غیر مشابه، و
فولادهای کم آلیاژ بد جوش. مناسب برای ساخت مخزن تحت فشار
مورد استفاده در دمای - C° 196 تا + C° 650 ، مقاومت در برابر
پوسته برداری تا دمای + C° 1200 )هوای عاری از گوگرد(.
الکترود و فلز جوش منطبق با بالاترین شرایط کیفی هستند.

الکترود بهلر

نیکل

CuNi

FOX NIBAS 70/20
E Ni 6082
NiCr20Mn 3 Nb
ENiCrFe-3 mod
C 0.025
Si 0.4
Mn 5.0
Cr 19.0
Mo ≤1.2
Ni ≤67.0
Nb 2.2
Fe 3.0
Co ≤0.08
Ti +
Re 420 N/mm2
Rm 680 N/mm2
A5 40%
Av 120 J
80 J…-196 °C
1.5
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترودهای مفتول مغزی آلیاژی قليايی متناظر با DIN EL-NiCr
19 Nb برای جوشکاری گرید بالای آلیاژهای دارای پایه نیکل،
فولادهای دمای بالا و مقاوم در برابر خزش، مواد برودتی و مقاوم
در برابر حرارت، فولادهای کم آلیاژ بد جوش و اتصالات غیر مشابه.
اتصالات فریتی- آستنیتی برای دماهای كارى بالای + C° 300 یا
برای کاربردهایی که نوعی عملیات حرارتی بعد از جوش لازم است.
مناسب برای ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده در دمای - 196
C° تا + C° 650 ، در غیر این صورت تا دمای + C° 1200 )هوای
عاری از گوگرد(. تأثیرناپذیر در برابر شکنندگی، بسیار مقاوم در
برابر ترک خوردگی ناشی از حرارت، به علاوه، انتشار کربن در
دمای بالا یا طی عملیات حرارتی اتصالات غیر مشابه تا حدود زیادی
کاهش می یابد. مقاوم در برابر شوک حرارتی، ضد زنگ، کاملاً
آستنیتی، ضریب انبساط حرارتی پایین بین ضریب های فولاد کربنی
و فولاد مولیبدنی CrNi آستنیتی. ویژگی های جوشکاری عالی در
کلیه موقعیت ها به جز موقعیت عمودی پایین، دفع آسان سرباره،
مقاومت بالا در برابر تخلخل، فقدان برش های زیرین، درجه خلوص
بالا. الکترود و فلز جوش منطبق با بالاترین استانداردهای کیفی هستند.

الکترود بهلر

نیکل

NiCrFe

FOX NIBAS 625
E Ni6625
NiCr 22 Mo 9 Nb
ENiCrMo-3
C 0.025
Si 0.4
Mn 0.7
Cr 22.0
Mo 9.0
Ni 60.0
Nb 3.3
Fe 0.5
Co ≤0.05
Al ≤0.4
PREN 52
Re 530 N/mm2
Rm 800 N/mm2
A5 40%
Av 80 J
45 J…-196 °C
2.5
3.0
4.0
الکترود قلیایی مناسب برای جوشکاری گریدهای 6 % مولیبدنی سوپر
آستنیتی S31254, N 08926, N 08367 و آلیاژ منطبق 625 . مفتول،
سیم، و فلز جوش منطبق با بالاترین شرایط کیفی و ضد خوردگی هستند.
بسیار مقاوم در برابر خوردگی تنشی، ترک و سوراخ شدگی. معادل
مقاومت سوراخ شدگی< 52 .
بسیار مقاوم در برابر ترک خوردگی بر اثر حرارت.
ب ا توجه به شکنندگی فلز جوش در دمای 650 - ،C° 850
باید از این گستره دمایی اجتناب نمود.

الکترود بهلر

نیکل

NiCrMo

FOX NIBAS C 276
E Ni 6276
NiCr 15 Mo 15 Fe 6 W4
ENiCrMo-4
C <0.02
Si <0.2
Mn 0.5
Cr 22.5
Mo 15.5
Ni bal.
Fe 1
Re >450 N/mm2
Rm >720 N/mm2
A5 >30%
Av >75 J
2.5
3.0
4.0
الکترود قلیایی با پایه نیکل برای جوشکاری گریدهای فولاد آلیاژی
مشابه با پایه نیکل، به عنوان مثال 2.4819 , N10276 و نیز برای
اتصال این گریدها با استفاده از فولادهای کم آلیاژ وضد زنگ.
مقاومت عالی در برابر مواد و وسایل آلوده به کلرین و حاوی کلراید.
مقاومت در برابر اکسید کننده هایی مانند کلراید آهن و مس.

الکترود بهلر

نیکل

NiCrMo

FOX NIBAS C 24
E Ni 6059
NiCr 23 Mo 16
ENiCrMo-13
C 0.03
Si 0.8
Mn 0.8
Cr 18.8
Mo 2.7
Ni 11.7
Re 460 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 36 %
Av 70 J
≥32J…-120°C
1.5
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود قلیایی NiCrMo منطبق با بالاترین استانداردهای
خوردگی و جوشکاری گریدهای فولاد با پایه نیکل، به عنوان
مثال 2.4602 , 2.4605 , UNS N06059, N06022 و نیز برای
اتصال این گریدها با استفاده از فولادهای کم آلیاژ وضد زنگ.
مقاومت عالی در برابر سوراخ شدگی و خوردگی در درزها و
ترک خوردگی بر اثر خوردگی تنشی ناشی از کلراید. ترکیب
ویژه پوشش مانع از رسوب فازهای بین فلزی می گردد.

الکترود بهلر

نیکل

NiCrMo

FOX NIBAS 400
E Ni 4060
NiCu 30 Mn 3 Ti
ENiCu-7
C <0.05
Si 0.7
Mn 3.0
Ni bal.
Cu 29.0
Fe 1.0
Ti 0.7
Al 0.3
Re >300 N/mm2
Rm >450 N/mm2
A5 >30%
Av >80 J
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود قلیایی NiCu برای اتصال و رویه کاری آلیاژهای نیکل
مس، به عنوان مثال آلیاژ 400 , 2.4375 2.4360 , N04400
و نیز برای فولادهای درای روکش مس و نیکل و اتصال مواد
غیر مشابه مانند اتصال فولاد به مس و آلیاژهای مس. مقاومت
عالی در برابر ترک خوردگی بر اثر خوردگی تنشی ناشی از
کلراید و مجموعه وسیعی از استانداردهای شیمیایی و دریایی.

الکترود بهلر

نیکل

NiCu-7

FOX NIBAS 617
E Ni 6617
NiCr 21 Co 12 Mo
ENiCrCoMo-1 mod
C ≤0.06
Si 0.7
Mn 0.1
Cr 21.0
Mo 9.0
Ni bal.
Co 11.0
Al 0.7
Ti 0.3
Fe 1
Re >450 N/mm2
Rm >700 N/mm2
A5 >35%
Av >100 J
2.0
2.5
3.2
الکترود قلیایی NiCrCoMo مناسب برای اتصال و رویه کاری
بر روی آلیاژهای منطبق و مشابه با پایه نیکل، آلیاژهای آستنیتی
و ریخته گری شده مقاوم در برابر حرارت، به عنوان مثال، آلیاژ
N06007, 2.4663 ,617 . مقاوم در برابر پوسته برداری تا 1100
C° و مقاوم در برابر دمای بالا تا C° 1000 . مقاومت عالی در
برابر گازهای داغ در هوای اکسید کننده و کربوریزه کننده.

الکترود بهلر

نیکل

NiCrCoMo

 

فروشگاه بزرگ زاده