الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه محصولات الکترودهای جوشکاری الکترود آما الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1736

توضیحات

1604G
E NiCrFe - 3
EL-NiCr15Femn

الـكترود قليايي با 65 % نيكل و 19 % كروم براي جوشكاري فولادها و آلیاژ نیکلی مقاوم به حرارت و خوردگی و سرما مناسب می باشد.

1609G
E NiCrFe - 2
EL-NiCr15 FeNb

الـكترود قليايي حاوي NI % 69 وCr % 16 و Fe % 8 براي فولادها و آلیاژ نیکلی مقاوم به حرارت و خوردگی و سرما مناسب می باشد.

1611G
E NiCrMo–3
EL-NiCr20Mo9Nb

الـكترود قليايي با 63 % نيكل و 22% كروم و 9% موليبدن براي جوشكاري آلياژهاي نيكل-كروم-موليبدن با مقاومت بالا به خوردگي مناسب است.