الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه محصولات الکترودهای جوشکاری الکترود آما الکترودهای با جایگزینی زیاد

الکترودهای با جایگزینی زیاد آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

1118K
E 7024
E 51 22 RR 11 160

الكترود روتيلي با جايگزيني حدود 155 درصد كه چقرمگي خوبي دارد. براي پر كردن شيارهاي بزرگ و جوشكاريهاي گلويي در ساخت سازه هاي فلزي بزرگ مقرون به صرفه است.

1617K
E 7028
E 51 55 B (R) 12 160 الكترود قليايي با راندمان كاري بالا و جايگزيني فلز جوش 165% كه از مزاياي آن قابليت خوب جوشكاري در حالت گوشه مي باشد.