الکترودهای جوشکاری آما

 

خانه محصولات الکترودهای جوشکاری الکترود آما الکترودهای آلومینیوم و برنز

الکترودهای آلومینیوم و برنز آما

 

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1772
DIN 1773

توضیحات

1075SP
E-4043
EL-AISi5

الـكترود آلومينيومي براي جوشكاري آلياژهاي آلومينيومي- سيليسيم و اتصال آلياژهاي آلومينيوم غير همجنس.

1075A
E 1100
EL-AI 99.5

اين الـكترود براي جوشكاري آلومينيوم خالص بكار مي رود. قـوس الكتريكي اين الكترود آرام است.

1328G
E Cu Sn - C
S - Cu Sn 7

الـكترود برنز براي اتصال و روكشي مس و آلياژهاي مس، روكشي مس بر روي فولاد، فولاد ريختگي و چدن خاكستري مخصوصا" در ماشين سازي براي روكشي پياله ياتاقانهاي برنزي بسيار مفيد است