محصولات کاستولین

 

خانه اتصال و بازسازی چدن الکترود کاستولین Castolin 2-44

 

فروشگاه بزرگ زاده

الکترود کاستولین Castolin 2-44

 

استاندارد : Castolin 2-44

 

 

الکترود کاستولین با حرارت ورودی پائین برای چدن کار کرده ،کاربرد شامل جوش بدنه موتور .

 

 

 

 

خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

سختی

HV30

250-300

130-170

 

 

 

 

1- برای جوشکاری چدنهای آلوده به روغن با حرارت ورودی پائین

2-پایداری شدید قوس ، بدون پاشش

3-سوهان کاری آسان

4-جدا کردن آسان سرباره

5-رسوب متراکم ، یکنواخت و بدون تخلخل

 

الکترود کاستولین