محصولات کاستولین

 

خانه اتصال و بازسازی چدن سیم کاستولین Castolin185XFC

 

فروشگاه بزرگ زاده

سیم لحیم کاستولین Castolin185XFC

 

استاندارد : Castolin2-44

 

سیم لحیم کاری سخت با پوشش گداز آور کامپوزیتی که مخصوصاً برای بازسازی چرخ دنده ها و پینیون ها توسعه یافته است .


خواص مكانيكي :

سختی

درجه حرارت کاری

160-200HB

910c

1- ضریب استحکاک پایین

2-قابلیت ماشینکاری آسان

3-رسوب خیلی چقر

4-پیوند دادن آسان