الکترود کاستولین xhd 1855

 

استاندارد : XHD 1855

 

الکترود کستولین مخصوص تعمیر کردن و اتصال آلیاژهای آلومینیوم - برنز ، نمونه های بارزشامل پروانه کشتی .


خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

تغییر طول نصبی

A5(%)

630-770

360-470

15-30

1- مقاومت خیلی خوب در برابر حفره ای شدن

2-استحکام تسلیم خیلی بالا

3-ضریب اصطکاک پائین

4-امقاومت عالی در برابر خوردگی آب نمک

5-خصوصیت تغییر نسبی طول

الکترود کاستولین