محصولات کاستولین

 

خانه آلیاژ مس سیم جوش کاستولین CastoMag 45751

 

فروشگاه بزرگ زاده

سیم جوش کاستولین CastoMag 45751

 

استاندارد : CastoMag 45751

 

سیم جوش توپر با محافظت گازی برای اتصال و روکش محافظ ضدسایش قطعات ساده یا چند آلیاژ مس - آلومینیوم و مس.


خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

سختی (کار سختی شده)

(HV30)

420

140

1-رسوب چقر ، گار سختی بدون ترک خوردگی

2-رسوب با مقاومت خوب در برابر خوردگیشیمیائی به واسطه پسیواسیون سطحی بوسیله پیر سختی

3-اتصال غیر مشابه بین فولاد ومس -آلومینیوم میسر می سازد

2سیم جوش کاستولین