محصولات کاستولین

 

خانه آلیاژ مس آلیاژ لحیم کاستولین Castolin 181 F

 

فروشگاه بزرگ زاده

آلیاژ لحیم کاستولین Castolin 181 F

 

استاندارد : Castolin 181 F

 

آلیاژ لحیم کاری نرم سخت ، ایده آل برای اتصال استحکام بالا با حداکثر ضریب اطمینان ایمنی ، محتوی نقره بالا ، در حالتهای درز اتصال تجهیزات بسته یا باز .


خواص مكانيكي :

محدوده ذوب

690-8200C

1- بدون کادمیم

2- اسحکام تسلیم بالا

3- صوصیات تغییر طول نسبی خوب

4- ضریب اصطکاک پائین


فروشگاه بزرگ زاده