محصولات کاستولین

 

خانه آلیاژ مس آلیاژ لحیم کاستولین Castolin 1802

 

فروشگاه بزرگ زاده

آلیاژ لحیم کاستولین Castolin 1802

 

استاندارد : Castolin 1802

 

سیم لحیم کاری  سخت آلیاژی محتوی نقره بالا با نقطه ذوب پائین برای موئینگی اتصال قطعات درز  بسته فلزات آهنی و آلیاژهای مسی .


خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

محدوده ذوب

400-510

595-6300C

1- سیالیت خوب برای حداکثر عمل موئینگی

2- حرارت ورودی پائین

3- استحکام کششی بالا

4- اتصال فلزات غیر مشابهفروشگاه بزرگ زاده