محصولات کاستولین

 

خانه آلومینیوم و فلزات سبک سیم جوش کاستولین CastoTig 45859W

 

فروشگاه بزرگ زاده

سیم جوش کاستولین CastoTig 45859W

 

استاندارد : CastoTig 45859W

 

آلیاژ منیزیم برای استفاده مفتول لحیم کاری سخت دوام با روانساز 190 و یا سیم جوش پر کننده Tig برای اتصال و تعمیر آلیاژ Mg .


1- استحکام کششی خوب

2- مقاومت خوب در برابر خوردگی

فروشگاه بزرگ زاده