محصولات کاستولین

 

خانه آلومینیوم و فلزات سبک سیم لحیم کاستولین Castolin 21 F

 

فروشگاه بزرگ زاده

سیم لحیم کاستولین Castolin 21 F

 

استاندارد : Castolin 21 F

 

سیم آلیاژی لحیم کاری سخت ، پوشش گداز آور برای اتصال تعمیر و بازسازی قطعات آلومینیومی و آلیاژهایش .

 

خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

محدوده ذوب

160-220

573-6250C

1- مقاومت خوب در برابر خوردگی 

2- اجازه اتصال آلومینیوم با موئینگی لحیم کاری سخت یا جوش برنج می دهد

3-پوشش گداز آور مخصوص لحیم کاری سخت را سهولت می بخشدفروشگاه بزرگ زاده