محصولات کاستولین

 

خانه آلومینیوم و فلزات سبک آلیاژ لحیم کاستواین Castolin 190

 

فروشگاه بزرگ زاده

آلیاژ لحیم کاستولین Castolin 190

 

استاندارد : Castolin 190

 

آلیاژ لحیم کاری نرم سخت با نقطه ذوب پائین برای اتصال موئی آلومینیوم و آلیاژهایش بدون ذوب فلز پایه .


خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

محدوده ذوب

60-120

573-5900C

1- استحکام خوب و مقاوم در برابر خوردگی

2- سیالیت خیلی خوب

3- 190AL : خمیر لحیم کاری سخت آماده استفاده حاوی روان سازفروشگاه بزرگ زاده