فروشگاه مرکزی
کرج خیابان بهشتی حصارک سه راه پستخانه مجتمع امید پلاک ٨

تلفن : ٠٢٦٣٤٦٦٦٤١٤

تلفن : ٠٢٦٣٤٦٦٤٠٠٧

تلفکس : ٠٢٦٣٤٦٦٦٧٠١

همراه : ٠٩١٢٥١٢٤٧٧٨

ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شعبه یک
کرج به شهریار ابتدای هفت جوی روبروی خیابان دباغچی پایین تر از خیایان کشاورز

تلفن : ٠٢١٤٦٨٩٣٧٨٩

همراه :۰۹۱۲۱۰۸۱۷۷۷

همراه :٠٩١٢٣٦٨١٤٠٧