پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري استیل پودر جوشکاری آما OP76

OP76

 

EN 760 SA FB 2 55 AC

DIN 32 522         B FB 655455 AC 8 MHP5

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری مخصوص آگلومره فلورايد قليايي ، كه براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به حرارت و ضد زنگ اوستنيتي به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN 8556 بكار مي رود. اين پودر از نظر مقدار كربن فلز جوش ، كاملا خنثي مي باشد بگونه اي كه با استفاده از سيم جوش مناسب، مي توان فولادهاي حاوي مقدار كربن خيلي كم را بصورتي مطمئن جوشكاري نمود. اين پودر فاقد كروم جبران كننده مي باشد كه در ايجاد مقدار كمي فريت در رسوب جوش اهميت دارد. رفتار متالورژيكي آن از نظر سيليسيم و منگنز هم خنثي است، يعني جذب و سوختن رخ نمي دهد. البته در صورت استفاده از سيم جوش هاي حاوي مقدار منگنز بالا، سوختن منگنز رخ خواهد داد.

اين پودر براي جوشكاري مقاطع ضخيم طراحي شده است. مقدار هيدروژن اين پودر كنترل شده و فلز جوش آن حاوي مقدار هيدروژن كمي خواهد بود.

پودر جوشكاري AMA-OP76 بويژه براي جوشكاري هاي پشت سر هم و چند سيمه مناسب است و گرده هاي جوش منظم و يكنواختي ايجاد مي كند كه بدون بريدگي كناره جوش مي باشد.

- پودر جوشكاري AMA-OP71Cr را مي توان با جريان +DC يا AC تا 800آْمپر مورد استفاده قرار داد.

- پودر مرطوب را باید یا پخت مجدد در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد خشک نمود.

- دانه بندی این پودر  مطابق DIN 32 522 :2- 20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%15 %40 %20 %25

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 2.7~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Cr Ni Mo Nb N
30-51 <0.03 >18 >9 - - -
30-52 <0.07 >18 >9 - >8 x C -
30-53 <0.03 >18 >10 >2.5 - -
30-54 <0.07 >18 >10 >2.5 >8 x C -
30-56 <0.03 20 16 3.0 - 0.15
30-55 <0.03 23 9 3.0 - 0.15
30-57 <0.15 22 12 - - -
30-58 <0.03 21 >60 9.0 3.5 -

 

خواص مكانيكي فلز جوش :بدون (عمليات حرارتي)

 

نوع سیم جوش

استحكام تسليم

(N/mm2)

0.2%

استحكام تسليم

(N/mm2)

1%

استحكام كششي

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

+200C

30-51

>320 >350 >550 >35 >75

30-52

>350 >370 >575 >30 >65

30-53

>320 >350 >550 >30 >75

30-54

>350 >370 >600 >30 >65

30-56

>380 >410 >600 >30 >120

30-55

>450 >500 >650 >25 >100

30-57

>320 >350 >650 >30 >75

30-58

>400 >420 >680 >30 >75

 

کاربرد: براي جوشكاري اتصالي فولاد ضد زنگ اوستنيتي Cr-Ni (ترجيحا ورقهاي نازك)

 

فلز پایه

شماره مواد

نوع سیم جوش

شماره مواد

X 2 Cr Ni 1911

1.4306

30-51

1.4316

X 5 Cr Ni 1810

1.4301

30-51

1.4316

X 6 Cr Ni Ti 1810

1.4541

30-52

1.4551

X 5 Cr Ni Nb 189

1.4543

30-52

1.4551

X 6 Cr Ni Nb 1810

1.4550

30-52

1.4551

X 12 Cr Ni Ti 189

1.4878

30-52

1.4551

X 2 Cr Ni Mo 17132

1.4404

30-53

1.4430

X 2 Cr Ni Mo 18143

1.4435

30-53

1.4430

X 5 Cr Ni Mo 17122

1.4401

30-53

1.4430

X 6 Cr Ni Mo Ti 17122

1.4571

30-54

1.4576

X 10 Cr Ni Mo Ti 1812

1.4573

30-54

1.4576

X 6 Cr Ni Mo Nb 17122

1.4580

30-54

1.4576

X 10 Cr Ni Mo Nb 1812

1.4583

30.54

1.4576

X 2 Cr Ni Mo N 22 5

1.4462

30-55

~1.4462

X 15 Cr Ni Si 20 12

1.4828

30-56*

1.4829

X 12 Cr Ni Ti 18 9

1.4878

30-56*

1.4828

X 2 Cr Ni 18 9

1.4306

30-56*

1.4455

X 5 Cr Ni 1810

1.4301

30-56*

1.4455

X 6 Cr Ni Ti 1810

1.4541

30-56*

1.4455

X 5 Cr Ni Nb 189

1.4543

30-56*

1.4455

X 6 Cr Ni Nb 1819

1.4550

30-56*

1.4455

X 12 Cr Ni Ti 189

1.4878

30-56*

1.4455

X 2 Cr Ni Mo 17132

1.4404

30-56*

1.4455

X 2 Cr Ni Mo 18142

1.4435

30-56*

1.4455

X 5 Cr Ni Mo 17122

1.4401

30-56*

1.4455

X 6 Cr Ni Mo Ti 17122

1.4571

30-56*

1.4455

X 10 Cr Ni Ti Mo 1812

1.4573

30-56*

1.4455

X 6 Cr Ni Mo Nb 17122

1.4580

30-56*

1.4455

X 10 Cr Ni Mo Nb 1812

1.4583

30-56*

1.4455

* در صورتيكه لازم است فلز جوش كاملا اوستنيتي باشد.

فلز پایه

شماره مواد

نوع سیم جوش

شماره مواد

X 8 Ni 9

1.5662

30-56

1.4455

10 Ni 14

1.5637

30-56

1.4455

12 Ni 19

1.5680

30-56

1.4455

تركيب 56-30 براي اتصال فولادهاي غير آلياژي و كم آلياژ به فولاد هاي پر آلياژ كاملا ايده آل است.