پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري استیل پودر جوشکاری آما OP71CR

OP71Cr

 

EN 760 SA FB 2 63 DC

DIN 32 522         B FB 5 63745 DC 8 K

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری زير پودري AMA-OP71Cr از نوع فلورايد قليايي آگلومره مخصوص با كربن خيلي كم مي باشد. اين پودر به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN 8556 براي جوشكاري فولادهاي ضد زنگ اوستنيتي و مقاوم به حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد. پودر جوشكاري AMA-OP71Cr بدليل نحوه عمل متالورژيكي ناشي از كربن، براي جوشكاري فولادهاي با كربن كم مناسب مي باشد. اين پودر حاوي مواد كروم دار است كه در برابر سوختن كروم واكنش نشان مي دهند. جذب متوسط سيليسيم و سوختن ناچيز منگنز در فلز جوش از خصوصيات اين پودر محسوب مي شود. گرده جوش اين پودر داراي سطحي يكنواخت و بدون بريدگي كناره جوش مي باشد. قابليت جدا شدن آسان سرباره اين پودر امكان استفاده از آن در جوشكاري گوشه اي را فراهم مي سازد.

- پودر جوشكاري AMA-OP71Cr را مي توان با جريان +DC تا 800آْمپر مورد استفاده قرار داد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی این پودر مطابق DIN 32 522 :2- 20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%30 %30 %10 %25

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 1.6~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Cr Ni Mo Nb
30-51 <0.03 >18 >9 - -
30-52 <0.07 >18 >9 - >8 x C
30-53 <0.03 >18 >10 >2.5 -
30-54 <0.07 >18 >10 >2.5 >8 x C

 

خواص مكانيكي فلز جوش : در شرایط بدون عملیات حرارتی

 

نوع سیم جوش استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

1%

استحكام تسليم

(N/mm2)

0.2%

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

+200C

30-51

>550 >350 >320 >35 >75

30-52

>575 >370 >350 >30 >65

30-53

>550 >350 >320 >30 >75

30-54

>600 >370 >350 >30 >65

 

کاربرد: براي جوشكاري اتصالي فولاد ضد زنگ اوستنيتي Cr-Ni (ترجيحا ورقهاي نازك)

 

فلز پایه

شماره مواد

نوع سیم جوش

شماره مواد

X 2 Cr Ni 1911

1.4306

30-51

1.4316

X 5 Cr Ni 1810

1.4301

30-51

1.4316

X 6 Cr Ni Ti 1810

1.4541

30-52

1.4551

X 5 Cr Ni Nb 189

1.4543

30-52

1.4551

X 6 Cr Ni Nb 1810

1.4550

30-52

1.4551

X 12 Cr Ni Ti 189

1.4878

30-52

1.4551

X 2 Cr Ni Mo 17132

1.4404

30-53

1.4430

X 2 Cr Ni Mo 18143

1.4435

30-53

1.4430

X 5 Cr Ni Mo 17122

1.4401

30-53

1.4430

X 6 Cr Ni Mo Ti 17122

1.4571

30-54

1.4576

X 10 Cr Ni Mo Ti 1812

1.4573

30-54

1.4576

X 6 Cr Ni Mo Nb 17122

1.4580

30-54

1.4576

C 10 Cr Ni Mo Nb 1812

1.4583

30.54

1.4576

HI, HII, 17 Mn 4

-

30-55

~1.4462

براي جوشكاري به:

StE 255,StE 355

 

-

-

-

X 6 Cr Ni Nb 1810

1.4550

-

-