پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP41TT

OP41TT

 

EN 760 SA FB 1 53 DC HP 5

DIN 32 522            B FB 1 53 DC 8 HP 5

 

 

نوع ومشخصات: این پودر جوشکاری از نوع فلوراید قلیایی آگلومره شده می باشد که برا ی جوشکاری فولادهای دانه ریز با استحکام بالا و فولادهای مقاوم به خزش مناسب است. در مهندسی هسته ای می توان از این پودر به همراه سیم جوش های گوناگون ، ترجیحا برای اتصال قطعاتی از قبیل مخازن تحت فشار راکتور ، ژنراتور های بخار ، دستگاه های تعدیل فشار ، حفاظ های ایمنی راکتور و لوله کشی های مدار های اولیه و ثانویه و همچنین مراکز کمکی استفاده نمود.

این پودر به همراه سیم جوش 57-50 موفق به گذرانیدن تست C O D شده و بنابراین کاربرد گسترده ای در سازه های دریایی دارد. عملکرد آن در مورد سیلیسیم خنثی بوده و جذب یا سوختن رخ نمی دهد. البته به دلیل سوختن منگنز بهتر است که از سیم جوشهای حاوی منگنز و سیلیسیم بیشتر (مثلا 57-50) استفاده شود.

این پودر فاقد ترکیبات فلزی بوده و فقط به عنوان سرباره ساز طراحی شده است و به دلیل حالت خاص تولید آن محتویات هیدروژن فلز جوش و جذب رطوبت آن اندک می باشد.

- پودر AMA-OP44TT را می توان با جریان +DC و یا AC تا تقریبا 800 آمپر به کار برد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی این پودر  مطابق استاندارد DIN 32 522 :2 -20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%10 %35 %20 %30

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 3.1 ~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

نحوه عمل متالورژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si, Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

( DVS Merkblan 0907 ,part1)

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo Cr Ni
50-57 0.05-0.08 0.2-0.3 1.2-1.5 - - -
50-22 0.05-0.08 0.1-0.2 0.7-0.9 0.5 1.0 -
50-14 0.04-0.08 0.1-0.2 0.7-0.9 0.5 - -
50-23 0.05-0.08 0.1-0.2 0.4-0.6 1.0 2.2 -
50-24 0.05-0.08 0.2-0.3 0.9-1.2 - - 1.0
50-21 0.05-0.08 0.1-0.2 1.2-1.5 0.6 - 1.0
50-25 0.05-0.08 0.1-0.2 0.7-0.9 - - 2.0

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

50-57

بدون عملیات حرارتی 530-630 >420 >24

50-14

بدون عملیات حرارتی 570-670 >490 >20

50-22

تمپر شده(1)

530-630 >380 >24

50-22

نرماله و تمپر شده(2)

430-530 >310 >30

50-23

تمپر شده(3)

550-650 >450 >22

50-23

نرماله و تمپر شده(4)

520-620 >400 >22

50-24

بدون عملیات حرارتی 500-600 >420 >24

50-24

تنش زدایی شده 480-580 >380 >26

50-21

بدون عملیات حرارتی 630-720 >540 >20

50-21

تنش زدایی شده 610-700 >540 >22

50-25

بدون عملیات حرارتی 550-650 >450 >24

50-25

تنش زدایی شده 500-600 >430 >26

 

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

عملیات حرارتی نوع سیم جوش

+20 -+0 -20 -40 -600C

50-57

بدون عملیات حرارتی >170 >150 >120 >70 >40

50-14

بدون عملیات حرارتی >140 >120 >100 >70 >50

50-22

تمپر شده(1)

>200 >150 - - -

50-22

نرماله و تمپر شده(2)

>200 >200 - - -

50-23

تمپر شده(3)

>140 >100 - - -

50-23

نرماله و تمپر شده(4)

>140 >90 - - -

50-24

بدون عملیات حرارتی >150 >130 >100 >70 >50

50-24

تنش زدایی شده >170 >140 >110 >90 >70

50-21

بدون عملیات حرارتی >150 >120 >90 >70 >50

50-21

تنش زدایی شده >160 >140 >120 >90 >70

50-25

بدون عملیات حرارتی >160 >140 >120 >80 >50

50-25

تنش زدایی شده >180 >170 >150 >110 >80

 

1- بازگشت داده شده در دمای 720-700 سانتیگراد

2- نرماله شده در دمای 920 سانتیگراد (سرد شدن در هوا) + بازگشت داده شده در دمای 700-720 سانتیگراد

3- بازگشت داده شده در دمای 730-750 سانتیگراد

4- نرماله شده در دمای 940 درجه سانتیگراد (سرد شدن در هوا)+ بازگشت داده شده در دمای 750-730 درجه سانتیگراد

 

کاربرد:

 

فلز پایه

جوشکاری اتصالی چند پاسی

فولاد هاي ساختمانی ریز دانه

نوع سیم جوش

StE 255 , WStE 255, TStE 255, EStE 255

50-57, 50-24

StE 285 , WStE 285, TStE 285, EStE 285

50-57, 50-24

StE315 , WStE 315, TStE 315, EStE 315

50-57, 50-24

StE355 , WStE 355, TStE 355, EStE 355

50-57, 50-24

StE380 , WStE 380, TStE 380, EStE 380

50-57, 50-24

StE420 , WStE 420, TStE 420, EStE 420

50-57, 50-24

StE460 , WStE 460, TStE 460, EStE 460

50-21

StE500 , WStE 500, TStE 500, EStE 500

50-21(1)

فولاد هاي راکتور

نوع سیم جوش

20 Mn Mo Ni55

50-21

22 Ni Mo Cr37

50-21

15 Ni Cu Mo Nb5

50-21

15 Mn Ni63

50-24

فولاد هاي مقاوم به خزش

نوع سیم جوش

13 Cr Mo 44

50-22

10 Cr Mo9 10

50-23

فولاد هاي مقاوم به سرما

نوع سیم جوش

10 Ni 14

50-25

TTSt 35 N, TTSt 35 V

50-25

TTSt 41 N, TTSt 41 V

50-25

 

1- همچنین برای شرایط تنش زدایی شده