پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP176

فروشگاه بزرگ زاده

OP176

 

DIN EN 760        SA MS 188 AC H5

 

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری زیر پودری AMA OP-176 از نوع منگنز سیلیکاتی آگلومره شده می باشد که عمدتا برای لوله سازی مورد استفاده قرارمی گیرد. به علت قابلیت جذب بالای سیلیسیم و منگنز این پودر توسط فلز جوش، می توان آن را با سیم جوش های حاوی منگنز کم یا متوسط نظیر 11-50 , 12-50, 14-50 بکار برد.

پودر جوشکاری AMA OP-176 برای جوشکاری سریع با فرایند جوشکاری دوطرفه در یک پاس در جوشکاری طولی لوله های قطور و جوشکاری لوله های حلزونی با جداره نازک مناسب می باشد.

- این پودر را می توان با جریان +DC و یا AC مورد استفاده قرار داد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی این پودر در مطابق استاندارد DIN 32 522 :3-20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%40 %25 %20 %10

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 0.8~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo
50-11 0.03 0.6 1.2 -
50-12 0.06 0.7 1.5 -

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی

استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

+200C -+00C -200C -300C

50-12

بدون عملیات حرارتی 530 410 28 125       100       58      48