پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP132

OP132

 

DIN EN 760 SA AB 1 67 AC H5

DIN 32 522 B AB 1 67 AC 12 MHP5

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری زیر پودری 132 OP-آAMA از نوع آلومینات قلیایی آگلومره شده می باشد که برای  جوشکاری فولادهای تا استحکام تسلیم 450 N/mm² و فولادهای لوله تا گرید X70 مورد استفاده قرار می گیرد. در جوشکاری با این پودر مقدار اندکی سیلیسیم و منگنز جذب فلز جوش می گردد. چقرمگی فلز جوش در دماهای پائین خوب می باشد.

با استفاده از سیم جوشهای S2MoTiB یا S3MoTiBچقرمگی جوش افزایش خواهد یافت.

پودر جوشکاری AMA-OP132 برای جوشکاری طولی لوله های نفت و گاز ترش و نیز لوله های حلزونی در سرعت های بالا به صورت چند سیمه (تا پنج سیم) مناسب می باشد. گرده فلز جوش یکنواخت و بدون بریدگی کنار جوش می باشد و جدا شدن سرباره به خوبی صورت می گیرد.

- این پودر می توان با جریان های ACو+DC تا 1200 آمپر مورد استفاده قرار داد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه  بندی این پودر مطابق استاندارد DIN 32 522 :3 -18 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%20 %25 %35 %15

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 1.5 ~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo
50-11 0.06 0.15 0.8 -
50-12 0.06 0.20 1.3 -
50-14 0.05 0.20 1.3 0.47
50-18 0.06 0.30 1.8 -

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

±00C -200C -400C -600C

50-11

بدون عملیات حرارتی 470 360 26.5 200    80    -       -

50-12

بدون عملیات حرارتی 520 420 28

-    160    120   70

50-14

بدون عملیات حرارتی 580 495 23

-      110    60    -

50-18

بدون عملیات حرارتی 580 480 26

-     105    65   50

 

خواص مكانيكي اتصال جوش :( با ورق X65 و جوشکاری دوطرفه در یک پاس)

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

±00C -200C -400C -300C

50-12

بدون عملیات حرارتی >440 >330 - 90       80      65      50

50-14

بدون عملیات حرارتی >600 >500 -

>100      >70    >50     ---