پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP129

OP129

 

EIN 760 S A CS 1 77 AC

DIN 32 522        B CS 1 77 AC 10 M

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری زیر پودری آگلومره از نوع کلسیم سیلیکات برای جوشکاری فولادهای عمومی ساختمانی ، فولادهای مخازن تحت فشار، فولادهای لوله سازی و همچنین فولادهای دانه ریز ساختمانی مناسب می باشد. مقدار جذب سیلیسیم این پودر در فلز جوش متوسط بوده و در زمان جوشکاری با سیم جوش های 14-50، 15-50، 11-50، 12-50 جذب منگنز هم در فلز جوش انجام می گیرد.

نقطه خنثی منگنز تقریبا 2% است. بنابراین می توان این پودر را به همراه سیم جوش های حاوی منگنز کم بکار برد. این پودر برای جوشکاری های دوسیمه ، پشت سر هم و چند سیمه در سرعت های بالا مناسب می باشد و برای جوشکاری از دوطرف در یک پاس بکار برده می شود. به منظور افزایش چقرمگی فلز جوش ، ترجیحا بایستی از سیم جوش های حاوی مولیبدن 14-50 استفاده نمود.

پودر 29 1 OP - آما را می توان با هر دوجریان مستقیم و یا متناوب تا 1000A (در جوشکاری تک سیمه) بکار برد. جداشدن سرباره به سادگی انجام می شود. سرباره ایجاد شده اندک است و در نتیجه امکان جوشکاری درز های محیطی قطعات دارای قطر کوچک بدون خط ریزش سرباره فراهم می باشد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی این پودر در مطابق استاندارد DIN 32 522 :2 -20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%40 %20 %25 %10

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 1 ~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

نحوه عمل متالورژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si, Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

( DVS Merkblan 0907 ,part1)

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo
50-11 0.04-0.08 0.3-0.7 0.8-1.3 -
50-12 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 -
50-15 0.04-0.08 0.3-0.7 1.3-1.9 -
50-14 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 0.5

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

+200-+00C -200C -400C

50-11

بدون عملیات حرارتی 420-500 >360 >24 >100    >60    >30       -

50-12

بدون عملیات حرارتی 520-620 >400 >24 >100    >80    >50      -

50-15

بدون عملیات حرارتی 550-650 >460 >24 >130    >100    >70    >50

50-14

بدون عملیات حرارتی 600-700 >480 >20 >90    >50    >35       -

 

کاربرد:

 

فلز پایه

جوشکاری اتصالی چند پاسی

جوشکاری دو طرفه در یک پاس

فولاد هاي عمومی ساختمانی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

StE37.2,Ust37.2,RSt37.2

50-11

50-12,50-14

St 37.3,St 44.2,St 44.3,St 52.3

50-12

50-12,50-14

فولاد هاي لوله سازی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

StE 210.7, StE 240, StE 290.7

50-11

50-12,50-14

StE 320.7, StE 360.7

50-12

50-12,50-14

St 35, St 35.4, St 35.8

50-11

50-12,50-14

St 45 , St 45.4, St 45.8

50-12

50-12,50-14

St 52, St 52.4

50-12

50-12,50-14

X42

50-11

50-12,50-14

X46, X52,X56

50-12

50-12,50-14

X60, X65,X70

50-14

50-12,50-14

فولادهای دیگ سازی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

H I, H II

50-11

50-12,50-14

17 Mn 4, 19 Mn 5

50-12

50-12,50-14

فولادهای دانه ریز ساختمانی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

StE 255 , WStE 255, TSt 255***

50-12*

50-12,50-14

StE 285, WStE 285,TStE 285***

50-12*

50-12,50-14

StE 315, WStE 315,TStE 315***

50-12*

50-12,50-14

StE 355, WStE 355,TStE 355***

50-12*,50-15**

50-12,50-14

StE 420, WStE 420,TStE 420***

50-15**

50-14

StE 460, WStE 460,TStE 460***

50-15**

50-14

 

برای جوشکاری دو طرفه دریک پاس به ویژه در جوشکاری چند سیمه ، به دلیل ساختار دانه ریز توسط مولیبدن ، باید از سیم جوش 14-50 استفاده نمود.

تنش زدایی شده در 700 درجه سانتیگراد به مدت 15 ساعت.

* در دمای کاری تا 20 -دجه سانتیگراد

** در دمای کاری تا 40 -دجه سانتیگراد.

*** فقط در جوشکاری چند پاسی.