پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP123

OP123

 

EN 760 SAAB 1 67AC

DIN 32 522 BAB 1 67 AC 10 M

 

 

نوع ومشخصات: پودر جوشکاری زیر پودری 123 OP-آAMA از نوع آلومینات قلیایی آگلومره شده بوده و بمنظور جوشکاری فولادهای ساختمانی ، فولادهای مخازن تحت فشار، فولادهای لوله سازی، مخازن فولادی تحت فشار و همچنین فولادهای دانه ریز بکار می رود. در جوشکاری با این پودر مقدار اندکی سیلیسیم و منگنز در مقدار متوسطی فلز جوش جذب می گردد. با توجه به عملکرد متالورژیکی، می توان این پودر را با سیم جوش های 14-50 ، 12-50، 11-50 بکار برد. این پودر برای جوشکاری دوسیمه ، چند سیمه و تک سیمه و همچنین برای جوشکاری دوطرفه در یک پاس (مثلا در تولید لوله های قطور) قابل استفاده می باشد. با توجه به این موارد، استفاده از سیم جوش حاوی آلیاژ Mo بمنظور افزایش چقرمگی مناسب است.

ظرفیت بالای هدایت جریان از ویژگی های قابل توجه این پودر محسوب می گردد. این ویژگی برای جوشکاری با سرعت پائین می تواند مفید باشد(مثل جوشکاری قطعات ضخیم) جز در مواردی که محدودیت هایی از نظر کیفیت فلز مبنا موجود باشد.

جداشدن سرباره در کلیه شرایط خوب است. با توجه به سرباره اندک این پودر ، امکان جوشکاری درزهای دایره ای شکل قطعات با قطر کم فراهم می باشد بدون اینکه خطری از نظر ریزش سرباره وجود داشته باشد.

- مصرف این پودر به دلیل پائین بودن وزن حجمی ظاهری آن اندک است.

- از این پودر می توان با جریان های ACو+DC تا 1000 آمپر استفاده نمود.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی مطابق استاندارد DIN 32 522 :2 -20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%20 %20 %45 %10

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 1~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

نحوه عمل متالورژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si, Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

( DVS Merkblan 0907 ,part1)

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo
50-11 0.05-0.08 0.2-0.4 0.7-1.1 -
50-12 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 -
50-14 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 0.5

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

+200C ±00C -200C

50-11

بدون عملیات حرارتی 420-520 >360 >24 >90 >50 >35

50-12

بدون عملیات حرارتی 500-600 >400 >22 >90 >50 >35

50-14

بدون عملیات حرارتی 600-700 >450 >18 >65 >50 >35

 

کاربرد:

 

فلز پایه

جوشکاری اتصالی چند پاسی

جوشکاری دو طرفه در یک پاس

فولاد هاي عمومی ساختمانی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

St37-2,Ust37-2,RSt37-2

50-11

50-12,50-14

St 44-2,St 44-3,St 37.2,St 52-3

50-12

50-12,50-14

فولاد هاي لوله سازی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

StE 210.7, StE 240.7

50-11

50-12,50-14

StE 290.7,StE 320.7, StE 360.7

50-12

50-12,50-14

St 37, St 37.4, St 35.8

50-11

50-12,50-14

St 44 , St 44.4, St 45.8

50-12

50-12,50-14

St 52, St 52.4

50-12

50-12,50-14

X 42

50-11

50-12,50-14

X 46, X 52, X 56

50-12

50-12,50-14

X60, X65, X70

50-14

50-12,50-14

فولادهای دیگ سازی

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

H I, H II

50-11

50-12,50-14

17 Mn 4, 19 Mn 5

50-12

50-12,50-14

فولادهای دانه ریز

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

StE 255 , WStE 255

50-11

50-12,50-14

StE 285, WStE 285

50-12

50-12,50-14

StE 315, WStE 315

50-12

50-12,50-14

StE 355, WStE 355

50-12

50-12,50-14

StE 380, WStE 380

50-12

50-12,50-14

StE 420, WStE 420

50-12,50-14

50-12,50-14

 

از آنجا که مولیبدن باعث افزایش تشکیل ساختار دانه ریز می شود. به هنگام جوشکاری دوطرفه در یک پاس، بویژه در جوشکاری چند سیمه، بایستی از سیم جوش 14-50 استفاده نمود.