خانه محصولات الکترو اسلگ

مزایای فرآیند جوشکاری الکترواسلگ
برخی از مزایای استفاده از فرآیند جوشکاری الکترواسلگ به شرح زیر  می باشد:

- عدم نیاز به پخ زنی و لبه سازی استیفنر برای همه ضخامت ها
- ایجاد جوش با نفوذ کامل(CJP) تنها در یک پاس
- نرخ رسوب و سرعت جوشکاری بالا
- حذف جوش های سر به سر ورق وجه چهارم (مطابق روش سنتی)
- فرآیند اتوماتیک با حداقل خستگی اپراتور
- عدم پاشش مذاب , صدا و دود
- جوشکاری در حداقل زمان ممکن
- حداقل میزان تابیدگی و تغییر شکل باکس
- مصرف پودر جوشکاری بسیار کم (1 کیلو گرمبه ازای 20 کیلوگرم جوش)
- کیفیت جوش بسیار بالا
با توجه به نیاز صنایع سازه فلزی کشور به آموزشهای تخصصی در زمینه کاربرد فرآیند جوش الکترواسلگ , شرکت مهندسی صنعتی الکو  آمادگی خود را در زمینه ارائه آموزش های تخصصی ، مهندسی و اپراتوری جوش الکترواسلگ , ارائه مشاوره فنی و همچنین تجهیز کارگاه و راه اندازی این تکنولوژی جوشکاری اعلام می دارد .
نوع استاندارد:
استفاده از فرآیند جوشکاری الکترواسلگ (ESW)با تکنیک نازل مصرف شونده مطابق استاندارد AWS D1.1 2006 بند 3.2.2 در صورت تهیه دستورالعمل جوشکاری (WPS) و تایید آن (PQR) مجاز می باشد.

فلزات پایه :
فلزات پایه که نازل های مصرفی الکو جوش برای جوشکاری آنهاطراحی و ساخته شده است شامل فولاد های عمومی ساختمانی می باشد .
اصلی ترین این فولادها شامل موارد زیر می باشد :                       St37-2, Ust37-2, Rst37-2, St 44-2, St 44-3, St 52-3

خواص مکانیکی:
خواص مکانیکی جوش ایجاد شده با نازل های مصرفی الکو جوش با توجه به نوع الکترود و پودر جوشکاری استفاده شده به شرح زیر می باشد :

پارامترهای جوشکاری و تاثیر آنها :
- شدت جریان (آمپر) : با افزایش آن سرعت تغذیه سیم زیاد می شود با استفاده از سیم 3.2 میلیمتر تا 400 آمپر افزایش شدت جریان منجر به افزایش نفوذ جوش می شود و از 400 آمپر به بالا افزایش شدت جریان منجر به کاهش نفوذ جوش می شود.
- ولتاژ : در هر صورت افزایش ولتاژ منجر به افزایش نفوذ جوش می شود.
- فاصله بین دو قطعه : حداقل فاصله جهت عبور نازل و همچنین گردش سرباره نیاز می باشد این فاصله در حدود 15 تا 25 میلیمتر می باشد .

 

راهنمای مونتاژ و جوشکاری مقاطع باکس
1- برش‌کاری ورق و تسمه‌سازی ، همچنین سوراخ‌کاری ورق جهت عبور نازل الکترواسلگ
2- پخ‌زنی لبه تسمه‌های جان ( در صورت نیاز به جوش نفوذی اتصال جان و بال ) و مشخص کردن محل مونتاژ استیفنرها
3- ساخت استیفنرها همراه با تسمه پشت‌بند مورد نیاز جوش الکترواسلگ
4- مونتاژ استیفنرهای ساخته شده بر روی وجه اول ستون باکس
5- مونتاژ وجه دوم و سوم باکس به‌وسیله دستگاه مونتاژ باکس و یا به‌صورت دستی
6- جوشکاری وجه دوم و سوم استیفنر با روش جوشکاری قوسی از داخل باکس
7- مونتاژ وجه چهارم
8- جوشکاری پاس اول ( پاس ریشه ) اتصال جان به بال ستون باکس
9- جوشکاری پاس اول ( پاس ریشه ) اتصال جان به بال ستون باکس سطح مقابل
10- چرخش 90 درجه و جوشکاری وجه اول و چهارم به استیفنرها به روش جوش الکترواسلگ
11- جوش زیر پودری طولی اتصال جان به بال 
12- چرخش 180 درجه و جوشکاری دو درز جوش دیگر طولی جان به بال