سیم جوشهای آما

 

خانه سیم جوشهای توپودری سیم جوش آما E 70T-5

MC 56

 

DIN 8555                  MSG 6-55

 

 

خواص و كاربرد: الكترود توپودري با آلياژ متوسط از نوع قليايي كه براي روكش كاري سخت و مقاوم به سايش قطعات تحت سايش زياد بكار مي رود. فلز جوش آن چقرمه و عاري از ترك بوده و بنابراين نسبت به ضربه و شوك مقاوم مي باشد. ماشينكاري فلز جوش از طريق سنگ زني امكان پذير است. در جوشكاري فلزات بدجوش استفاده از يك لايه واسط سيم جوش توپودري AMAFC31 لازم است.

 

تركيبات شيميايي سيم جوش(درصد):

C Si Mn Cr Mo
0.35 0.5 1.5 5.2 0.6

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

سختيRC  52-57

مقادير فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 مي باشد.

گازمحافظ: Co2 و گاز مخلوط(بقيه آرگون، Co2 5-25%) لEN439:M21

مصرف براي قطر min 1.6mm/اL ر12-15

مصرف براي قطر min 2.0mm/اL ر20-15

 

موارد مصرف

قطعات دستگاه هاي حفاري، تيغه ها، دنده ها، نقاله ها، چكشها، خردكن هاو غيره

 

تحويل :

بصورت قرقره در قطر هاي1.4و1.6و 2و2.4 ميليمتر با وزن تقريبي 15 Kg.

 

ساير ابعاد و وزن ها برابر استاندارد و با نظر مشتري تحویل مي گردد.